Admitere liceu 2022 Edu.ro: Calculator medii pentru elevi. Ierarhia notelor la nivel judeţean/ a municipiului Bucureşti 

Admitere liceu 2022 Edu.ro. Începe admiterea la liceu! Iată cum se calculează media şi cum trebuie completate opţiunile! Ierarhia notelor pe judeţe

Author: Andreea Stoica luni 04 iulie 2022 , 08:58

Admitere liceu 2022 Edu.ro: Elevi care completează fişele de înscriere

Admitere liceu 2022 Edu.ro

DISTRIBUIE
acest articol
DIMENSIUNE
TEXT ARTICOL
Aa - Aa+

In articol:

Admitere liceu 2022 Edu.ro. Vă prezentăm toate informaţiile de care au elevii au nevoie privind admiterea la liceu din 2022! 

Site-ul admiterii din 2022 este următoarul: http://admitere.edu.ro/. Ministerul Educaţiei va publica constant pe această pagină informaţii privind admiterea pentru elevii de clasa a 8-a.

Pe 1 iulie 2022 fost publicată  Ierarhia la nivel judeţean/ a municipiului Bucureşti  a absolvenţilor claselor a VIII-a.

Absolvenții claselor a VIII-a care au susținut examenele de Evaluare Națională se pregătesc pentru admiterea la liceu. Iată cum se calculează media de admitere la liceu, potrivit formulei prezentate de Ministerul Educației!

Admitere liceu 2022 Edu.ro. Cum se calculează media?

Potrivit anexei nr.1 a ordinul MECTS nr. 4802/31.08.2010, privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2011-2012, media generală de admitere la liceu în 2022 se calculează după formula  MA= 0,2 × ABS+ 0,8 × EN,  unde:

MA= media de admitere

ABS= media generală de absolvire a claselor a Va – a VIII-a;

EN= media generală obținută la evaluarea națională susținută de absolvenții clasei a VIII-a.

Citeste si: Rezultate finale după contestaţii Evaluare Naţională 2022: Consultă notele, pe EDU.ro!

Media generală la Evaluarea Națională se va calcula ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, din notele obținute la probele incluse în Evaluarea Națională.

Admitere liceu 2022 Edu.ro: Lista cu medii

Admitere liceu 2022 Edu.ro

Topul celor mai bune licee din România în funcţie de media de admitere

Vă prezentăm topul celor mai bune licee din ţara noastră!

 1. Colegiul Național Iași

  Științe ale naturii- 9,73
  Matematică-Informatică- 9,71
  Filologie- 9,46

 2. Colegiul Național “Sfântul Sava”, București

  Filologie- 9,67
  Științe ale naturii- 9,84
  Matematică-Informatică, bilingv engleză- 9,98
  Matematică-Informatică- 9,81

 3. Colegiul Național “Andrei Șaguna”, Brașov

  Științe sociale, bilingv engleză- 9,44
  Științe ale naturii, bilingv franceză- 9,30
  Științe ale naturii- 9,63
  Matematică-Informatică- 9,59

 4. Colegiul Național “Costache Negruzzi”, Iași

  Științe ale naturii- 9,55
  Matematică-Informatică- 9,57
  Filologie- 9,36

 5. Colegiul Național “Gheorghe Lazăr”, București

  Științe sociale- 9,73
  Filologie- 9,69
  Științe ale naturii- 9,84
  Matematică-Informatică- 9,90

 6. Colegiul Național de Informatică “Tudor Vianu”, București

  Matematică-Informatică, bilingv germană- 9,75
  Matematică-Informatică- 9,76

 7. Colegiul Național “Vasile Alecsandri”, Galați

  Științe sociale- 9,39
  Științe ale naturii, bilingv germană- 9,60
  Științe ale naturii, bilingv engleză- 9,82
  Matematică-Informatică, bilingv engleză- 9,82
  Matematică-Informatică- 9,67
  Filologie, bilingv engleză- 9,51

 8. Colegiul Național “B. P. Hașdeu”, Buzău

  Științe sociale- 9,39
  Științe ale naturii- 9,52
  Matematică-Informatică, bilingv engleză- 9,77
  Matematică-Informatică- 9,54
  Filologie, bilingv engleză- 9,22
  Filologie- 9,25

 9. Colegiul Național “Preparandia – Dimitrie Tichindeal”, Arad – 9,11 – 95 de candidați

Când se completează fișa cu opțiuni?

Potrivit calendarului publicat de Ministerul Educației în perioada 4-11 iulie 2022 absolvenții, alături de părinți vor completa opțiunile pe fișele de înscriere la liceu 2022, sub supravegherea profesorilor diriginți.

Este important de știut faptul că orice opțiune greșită poate duce la o repartizare nedorită. Completarea fișelor de înscriere de către absolvenții clasei a VIII-a care doresc să participe la admitere în alt județ și depunerea/transmiterea fișelor, conform procedurii stabilite de Comisia națională de admitere.

Citeste si: Admitere Liceu 2022 EDU.ro: Când trebuie completată fișa cu opțiuni? Calendar

În această perioadă sunt introduse în baza de date computerizată date din fișele de înscriere, eventualele greșeli sunt corectate în baza de date computerizată și listarea fișierelor corectate de sistem.

Pe 14 iulie va avea loc repartizarea computerizată în învățământul liceal a candidaților de la Evaluarea Națională care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2022-2023, dar și comunicarea rezultatelor pentru elevii repartizați în învățământul liceal. 

Admitere liceu 2022: Elevi în clasă

Admitere liceu 2022

Admitere liceu 2022 EDU.ro: Calendar complet

Etapa I – repartizare computerizată și admitere în învățământul liceal pentru candidații din seria curentă, precum și pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2022-2023

 

 • 4 – 11 iulie 2022: completarea opțiunilor în fișele de înscriere  de către absolvenții clasei a VIII-a și de către părinții acestora, asistați de diriginții claselor a VIII-a (orice opțiune greșită poate conduce la o repartizare nedorită); completarea fișelor de înscriere de către absolvenții clasei a VIII-a care doresc să participe la admitere în alt județ și depunerea/ transmiterea fișelor, conform procedurii stabilite de Comisia națională de admitere

 

Candidații nerepartizați pe locurile speciale pentru rromi și candidații nerepartizați pe locurile distinct alocate în unitățile de învățământ de masă candidaților cu CES, precum și cei care au fost repartizați dar care solicită, în scris, renunțarea la locul pe care au fost repartizați, care doresc să participe la etapa de repartizare computerizată și admitere în învățământul liceal pentru candidații din seria curentă, precum și pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2022-2023 completează opțiunile în perioada 8 -11 iulie 2022

Citeste si: Rezultate contestaţii Evaluare Naţională 2022: Când se afişează pe EDU.ro notele finale

 

 • 4 – 11 iulie 2022: introducerea în baza de date computerizată (în aplicația informatică centralizată) a datelor din fișele de înscriere; verificarea de către părinți și candidați a corectitudinii datelor din fișa listată de calculator, corectarea eventualelor greșeli în baza de date computerizată și listarea fișelor corectate din calculator, operațiuni ce se vor realiza utilizând aplicația informatică centralizată
 • 12 iulie 2022: termenul-limită pentru transmiterea bazei de date de la centrele de înscriere la centrul de admitere județean/al municipiului București, precum și a listei absolvenților care nu participă la repartizarea computerizată, prin confirmarea operațiunilor specifice în aplicația informatică centralizată; predarea/ transmiterea de către comisia din centrul de înscriere a fișelor de opțiuni originale la centrul de admitere județean/ al municipiului București
 • 12 iulie 2022: transmiterea bazei de date de la centrele de admitere județene/al municipiului București la Centrul național de admitere prin confirmarea, de către acestea, a finalizării operațiunilor specifice, în aplicația informatică centralizată
 • 13 iulie 2022: verificarea și corectarea eventualelor erori din bazele de date, precum candidați aflați în baza de date pentru admiterea computerizată și care au fost deja admiși la liceele la care se susțin probe de aptitudini etc., de către Comisia națională de admitere și comisiile de admitere județene/a municipiului București; transmiterea modificărilor la comisia națională
 • 13 iulie 2022: corectarea erorilor și confirmarea încheierii modificărilor în aplicația informatică centralizată
 • 14 iulie 2022: repartizarea computerizată în învățământul liceal  a absolvenților clasei a VIII-a care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2022 – 2023; comunicarea rezultatelor candidaților repartizați computerizat în învățământul liceal; afișarea în unitățile de învățământ gimnazial a listei cu locurile neocupate în unitățile de învățământul liceal din județ/municipiul București
 • 15 – 20 iulie 2022: depunerea dosarelor de înscriere la școli  le la care candidații au fost repartizați
 • 20 iulie 2022: transmiterea de către unitățile de învățământ liceal a situației locurilor rămase libere în urma neînscrierii candidaților admiși în această etapă de admitere
 • 21, 22 și 25 iulie 2022: rezolvarea de către comisia de admitere județeană/ a municipiului București, a situațiilor speciale apărute după etapa de repartizare computerizată

 

Citeste si: Ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, a prezentat rezultatele de la BAC 2022 (VIDEO)

A doua etapă de admitere liceu – repartizare 2022

A doua etapă de admitere în învățământul liceal pentru candidații din seria curentă, precum și pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2022-2023

 

 • 25 iulie 2022: afișarea centrului de admitere, a situației locurilor rămase libere, inclusiv a celor destinate candidaților rromi, precum și a celor destinate candidaților cu CES, a locului de desfășurare și a graficului probelor de aptitudini sau de verificare a cunoștințelor de limbă modernă ori maternă
 • 26 iulie 2022: înscrierea candidaților pentru probele de aptitudini sau probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă, inclusiv a candidaților pe locurile speciale pentru rromi și a candidaților pentru locurile distinct alocate candidaților cu CES în unitățile de învățământ de masă
 • 27 – 28 iulie 2022: desfășurarea probelor de aptitudini sau a probelor de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă
 • 28 – 29 iulie 2022: afișarea rezultatelor la probele de aptitudini și la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă și rezolvarea eventualelor contestații
 • 1-3 august 2022: primirea cererilor de înscriere a candidaților care au fost repartizați computerizat în prima etapă de admitere, dar care nu și-au depus dosarele de înscriere în termen, a candidaților care au fost respinși la liceele/clasele care au organizat probe de aptitudini și a candidaților care au susținut probe de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau de limbă maternă în etapa a doua, precum și a candidaților care nu au participat sau au participat la repartizarea computerizată în prima etapă de admitere, dar, din diferite motive, nu au fost repartizați computerizat, inclusiv a candidaților pe locurile speciale pentru rromi și a candidaților pentru locurile distinct alocate candidaților cu CES în unitățile de învățământ de masă; primirea cererilor de înscriere a absolvenților clasei a VIII-a care nu au susținut evaluarea națională; candidații pe locurile speciale pentru rromi și candidații pentru locurile distinct alocate candidaților cu CES în unitățile de învățământ de masă își păstrează prioritatea pe locurile destinate acestora care au rămas libere după soluționarea situațiilor speciale.
 • 4-5 august 2022: repartizarea candidaților din etapa a doua, de către comisia de admitere județeană/a municipiului București; repartizarea se face conform unei proceduri stabilite de către comisia de admitere județeană/a municipiului București, publicate pe site-ul inspectoratului școlar județean/al Municipiului București și comunicate unităților de învățământ până la data de 11 iulie 2022.
 • 6 august 2022: transmiterea către Centrul național de admitere a rezultatelor repartizării prin confirmarea încheierii operațiunilor specifice în aplicația informatică centralizată

Citeste si: Admitere Liceu 2022: Topul celor mai bune licee din România în funcţie de mediile de anul trecut

 

Admiterea candidaților pentru învățământul seral și pentru cel cu frecvență redusă

 

 • 9 mai 2022: anunțarea centrului special de înscriere pentru candidații din seriile anterioare, care împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2022- 2023
 • 4 iulie 2022: anunțarea calendarului admiterii la învățământ seral sau cu frecvență redusă pentru candidații din seriile anterioare care împlinesc vârsta de 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2022 – 2023
 • 14-15, 18-20 iulie 2022: înscrierea la învățământul seral sau cu frecvență redusă a candidaților din seriile anterioare care împlinesc vârsta de 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2022 – 2023
 • 21, 22 și 25 iulie 2022: repartizarea candidaților din seriile anterioare care împlinesc vârsta de 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2022 – 2023 pe locurile de la învățământul seral și cu frecvență redusă: la solicitarea comisiilor de admitere județene/a municipiului București sau din proprie inițiativă, Comisia Națională de Admitere poate aproba, în situații justificate, modificarea datelor limită/perioadelor și evenimentelor din calendarul admiterii în învățământul liceal pentru anul școlar 2022-2023.

 

 


Abonează-te pe

Clipul zilei pe stirilekanald.ro:
Te-ar putea interesa si