REGULAMENT „Smart citesti, smart primesti!”

Act aditonal nr. 1 la REGULAMENT „Citeste si sharuieste”

 Incepand cu data de 12.01.2021, Regulamentul va avea urmatorul cuprins:

 

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI:

1.1. Organizatorul concursului care face obiectul regulamentului (denumit in continuare „Concursul”)  este societatea DOGAN MEDIA INTERNATIONAL S.A. cu sediul in Bucuresti, B-dul Marasti nr. 65-67, Pavilion T, Romexpo - Poarta D, sectorul 1, Cod Postal: 011465, Romania, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J40/8139/2006, cod unic de inregistrare 18684823, cont IBAN nr. RO96 UGBI0000362002485RON, deschis la Garanti Bank, telefon: + 4031 – 407 55 55, fax: + 4031 – 805 59 42, denumita in continuare Organizator.

SECTIUNEA 2. ARIA DE DESFASURARE A CONCURSULUI:

SECTIUNEA 3. PERIOADA DE DESFASURARE A CONCURSULUI:

3.1. Concursul se desfasoara in perioada 1 decembrie 2020 – 24 ianuarie 2021. Organizatorul isi rezerva dreptul de a prelungi perioada Concursului pe parcursul derularii acestuia, anuntand acest lucru public pe www.stirilekanald.ro.

 

SECTIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE:

4.1. Poate participa la Concurs orice persoana fizica, cetatean roman cu domiciliul sau resedinta in Romania, care a implinit varsta de 18 ani la data demararii Concursului si care este posesorul legal al unei adrese de e-mail si care accepta termenii si conditiile prezentului Regulament Oficial (denumiti in continuare "Participantii"). Participantii cu varsta mai mica de 18 ani la data demararii Concursului nu pot participa la Concurs si nu li se pot acorda premii in cadrul Concursului.

4.2. Angajatii si colaboratorii Organizatorului, ai partenerului Organizatorului precum si sotii sau rudele acestora pana la gradul al IV-lea inclusiv nu au dreptul de a participa la Concurs.

 

SECTIUNEA 5. PREMIILE ACORDATE:

5.1. Organizatorul ofera un total de 8 premii, fiecare premiu constand intr-un telefon mobil.

5.2. Valoarea fiecarui premiu este de 2.521 lei fara tva. Valoarea totala a premiilor este de 20.168 lei fara TVA.

5.3. Nu se acorda contravaloarea in bani sau in alte produse a premiilor.

5.4. Organizatorul nu este raspunzator pentru calitatea premiilor si nu acorda termen de garantie, de utilizare sau functionare pentru premiile acordate.

 

SECTIUNEA 6. MECANISMUL CONCURSULUI:

6.1. Pentru a se inscrie in Concurs, un Participant trebuie sa dea „share” pe pagina sa de Facebook, unui articol de pe website-ul www.stirilekanald.ro, la libera alegere a Participanului, utilizand butonul de „share” pe Facebook aferent articolului respectiv. In momentul in care Participantul da share, se va deschide o casuta („Pop-up”) in care Participantul trebuie sa completeze toate campurile pentru a participa la Concurs. Pentru a fi eligibil un share dat de Participant, articolul trebuie sa se regaseasca pe pagina de Facebook a Participantului fara setari de privacy (trebuie sa aiba setarea „public”), pe toata perioada Concursului. In situatia in care un Participant va intra in Concurs cu un cont de Facebook care nu ii apartine, participarea acestuia va fi invalidata.

6.2. Un Participant poate da share mai multor articole de pe website-ul www.stirilekanald.ro.

6.3. Organizatorul va alege spatamanal cate 1 (unul) castigator si o rezerva, prin tragere la sorti utilizand random.org, dintre Participantii care indeplinesc toate conditiile de la articolul 6.1 de mai sus. Fiecare tragere la sorti va avea loc in zilele de luni, pentru saptamana anterioara.

SECTIUNEA 7. CONDITII DE VALIDARE. ACORDAREA PREMIILOR:

7.1.       Castigatorii saptamanali vor fi contactati de Organizator la datele de contact completate in Pop-up. Participantul castigator contactat de Organizator trebuie sa raspunda in termen de 2 zile calendaristice, in caz contrar castigatorul respectiv va fi invalidat si va fi contactata rezerva.

7.2.       Fiecare castigator va oferi orice detalii sau informatii suplimentare cerute de Organizator iar in masura in care acestea nu sunt suficiente sau satisfacatoare, la libera apreciere a Organizatorului, acesta din urma isi rezerva dreptul de a nu oferi premiul castigat.

7.3. Pentru a fi validati si pentru a intra in posesia premiului, castigatorii comunica Organizatorului,in termenul comunicat de Organizator, copia actului de identitate, si declaratia/proces-verbal de acceptare a premiului semnata de castigatori, in forma transmisa de Organizator. De asemenea, pentru a fi validat ca si castigator, articolul distribuit/afisat pe pagina de Facebook a Participantului trebuie sa se regaseasca fara setari de privacy (trebuie sa aiba setarea „public”) in momentul tragerii la sorti.

7.4. Pentru a fi validat drept castigator, un participant la concurs trebuie sa indeplineasca cumulativ toate conditiile descrise in Sectiunile 4, 6 si 7 ale Regulamentului.

7.5 In cazul in care nu va exista un castigator validat, premiul va ramane in posesia Organizatorului.

7.6. Refuzul unui concurent de a primi premiul, conduce in mod automat la pierderea acestuia.

7.7. Premiile vor fi transmise prin curier. Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru situatiile in care premiile sunt pierdute sau in orice fel afectate in timpul transportului prin curier.

SECTIUNEA 8. CONTESTATII:

Contestatiile se pot face in scris in termen de 12 de ore de la data anuntarii castigatorilor. Contestatia se trimite la sediul Organizatorului si va cuprinde in mod obligatoriu:

  1. i) numele, domiciliul, date de identificare;
  2. ii) prezentarea motivelor de fapt pe care se intemeiaza contestatia.

 

SECTIUNEA 9. LIMITAREA RASPUNDERII:

9.1. Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru intarzierile sau orice alte nereguli la inscrierea in Concurs/transmiterea mesajelor, cauzate de providerul de Internet sau de conexiunea la Internet a persoanei care doreste sa participe la Concurs. De asemenea, Organizatorului nu i se pot imputa intreruperile/disfunctionalitatile providerului de internet sau blocarea accesului datorita aglomerarii retelelor pe perioadele de trafic intens care pot periclita inscrierea in Concurs in perioada de desfasurare a Concursului.

9.2. Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru situatiile in care un Participant isi pierde dreptul de a folosi serviciile oferite de www.facebook.com pe durata Concursului. In acest caz, participarea acestuia va fi invalidata. Totodata, Organizatorul nu isi asuma nicio raspundere legata de detinerea cu titlu valabil a conturilor de Facebook de pe care Participantii intra in Concurs, inclusiv ca urmare a furtului sau utilizarii neautorizate a acestora. 

SECTIUNEA 10. TAXE SI IMPOZITE:

Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile obtinute de catre castigator in conformitate cu Legea 571/2003 privind codul fiscal, orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu acestea, fiind în sarcina exclusiva a participantului validat ca si castigator.

Orice alte obligatii in legatura cu participarea la concurs revin in exclusivitate participantului validat ca si castigator.

Prin participare la concurs, participantii declara ca sunt de acord cu mecanismul de impozitare aplicat premiilor din prezenta campanie.

 

SECTIUNEA 11. LITIGII:

In cazul unor litigii aparute intre Organizator si participantii la Concurs, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila si in cazul in care nu se va ajunge la o solutie pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor competente romane de la sediul Organizatorului.

 

SECTIUNEA 12. FORTA MAJORA:

13.1. Pentru scopul acestui Regulament, Forta Majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de catre Organizator si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament. In categoria acestor evenimente sunt incluse, fara a se limita la acestea: razboaie, incendii, inundatii, greve si blocade, cutremure, alte catastrofe de orice fel, precum si orice reglementare care poate interzice sau modifica termenii Regulamentului.

13.2. Daca o situatie de forta majora, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa, impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea Concursului, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata.

Organizator.

ANEXA nr. 1 la Regulamentul Oficial al Campaniei ``CITESTE SI SHAREUIESTE``, cu privire la prelucrarea datelor personale ale persoanele participante in cadrul campaniei online, desfasurat pe website-ul www.stirilekanald.ro al Dogan Media International SA

Campania publicitara „CITESTE SI SHAREUESTE”(denumita in continuare „Campania”) este organizata de Societatea Dogan Media International S.A. este o societate cu sediul in Bucuresti, Bd. Marasti nr. 65-67, Intrarea D, Pavilion D, Sector 1, Cod Postal 011465, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/8139/2006, cod fiscal RO 18684823 (denumita in continuare “Dogan Media”, “DMI`` noi” sau un apelativ similar), in calitate de Organizator, si Operator de date cu caracter personal.

Noi, în calitate de administratori ai paginilor noastre de Facebook (denumite în continuare, individual sau în comun, “pagina noastră”) împreună cu Facebook Ireland Ltd., cu sediul în 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irlanda, în calitate de furnizor al platfomei de socializare Facebook, colectăm și prelucrăm diferite categorii de date personale de la dumneavoastră în calitate de utilizator al Paginii noastre de Facebook https://www.facebook.com/StirileKanalD/

Avand in vedere prevederile Regulamentului UE nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE , denumit in continuare „Regulamentul”, care a devenit aplicabil din 25.05.2018

Prezenta Notificare privind Confidențialitatea descrie tipurile de Informații Personale pe care le colectăm în legătură cu Campania, scopurile pentru care colectăm Informațiile Personale, celelalte părți cu care le putem prelucra/partaja și măsurile pe care le luăm pentru a proteja securitatea datelor. De asemenea, vă informează cu privire la drepturile și opțiunile dvs. legate de Informațiile dvs. Personale și modul în care ne puteți contacta pentru a vă actualiza informațiile de contact sau pentru a obține răspunsuri la întrebările pe care le puteți avea cu privire la practicile noastre de confidențialitate.

Va rugam sa cititi cu atentie aceasta nota de informare pentru a intelege cum prelucram datele dumneavoastra personale

 

1. CATEGORII DE DATE PRELUCRATE

 

a) Pentru Participanti : nume, prenume, adresa email, data nasterii, nr de telefon, trimise prin intermediul formularului de concurs de pe www.stirilekanald.ro

b) Pentru Castigatori: : nume, prenume, adresa email, data nasterii, nr de telefon, adresa email, date CI, CNP, IBAN, premiile obtinute. c) Daca intrati pe site-urile noastre www.stirilekanald.ro pentru a citi Regulamentul Campaniei promotionale, sau daca accesati Paginile noastre de Facebook in cazul in care concursul, prin mecanismul sau, debuteaza prin interactiunea dvs cu una din paginile noastre mentionate mai sus este posibil să colectam date, prin module cookie sau alte tehnologii similare, precum: adresa IP, informatii dispozitiv,navigatorul de internet,nume utilizator/cont social media, anunțurile pe care ati dat click,locație,paginile web pe care le accesati pe site-ul nostru

Pentru a afla mai multe despre modul in care Dogan Media International si Facebook va prelucreaza datele cu caracter personal, va rugam accesati Nota de Informare Facebook.

d) Data nasterii - va fi colectata doar pentru a putea verifica daca varsta Participantilor este conform Regulamentului, adica 18 ani impliniti la momentul inscrierii in Campanie.

2. SCOPUL LEGAL AL PRELUCRARII

a) Pentru Participanti: desfasurarea Campaniei

b) Pentru Castigatori: desemnarea si validarea Castigatorilor si efectuarea formalitatilor pentru acordarea si livrarea premiilor Campaniei

c) Pentru Participanti si Castigatori: pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept, în instanță

d) Realizarea actiunilor de Publicitate in vederea promovarii brandurilor proprii si dupa incetarea Campaniei

 

3. TEMEIUL JURIDIC AL PRELUCRARII:

3.1 Prin participarea la concurs/campanie, v-ati exprimat consimtamantul cu privire la:

3.1.1 furnizarea datelor cu caracter personal in vederea participarii la Campanie,

3.1.2 identificarea si validarea dvs ca si castigator, inmanarea si primirea premiilor, adica prin acceptarea termenilor Regulamentului; 3.1.3 acceptarea prelucrarii prin tehnologii ``cookies`` la accesarea site-ului www.stirilekanald.ro si a paginii https://www.facebook.com/StirileKanalD/

3.1.4 pentru primirea de materiale promoționale, prin care va informam în legătură cu alte servicii/produse media pe care le lansam, pe care le considerăm că pot fi de interes pentru dvs.

Va puteti retrage în orice moment consimțământul prin transmiterea unei cereri scrise, semnate, la adresa de e-mail [email protected]

3.2 In cazul in care se acorda premii cu valoare mai mare de 600 lei, CNP-ul se prelucreaza pentru Inregistrarea in contabilitate de catre Dogan Media International SA a operatiunilor privind plata premiilor catre castigatorii emisiunii-concurs, avand ca temei legal legislatia privind activitatile contabile..

3.3 Publicarea/anuntarea numelor câștigătorilor și a premiilor acordate în Campania promoționala organizata, avand ca temei juridic o obligatie legala.

3.4 Pentru arhivarea datelor conform legislatiei aplicabile;

3.5 Interesul legitim al Operatorului de promovare a brandurilor proprii. (art.6, alin.1, lit.f din Regulament)

3.6 Interesul legitim al Operatorului pentru stocarea mesajelor care contin date personale ale castigatorilor la Campanie,constand in dreptul de a preconstitui eventuale dovezi privind modul de comunicare cu castigatorii pentru procesul de validare și inmanare a premiilor.

3.7 Pentru efectuarea formalitatilor aferente pentru acordarea premiului revendicat de castigatori, de catre Dogan Media International SA, avand ca temei legal interesul legitim;

3.8 Punerea in aplicare a prevederilor Regulamentului, investigarea eventualelor incalcari, realizarea diverselor raportari, in interesul nostru legitim.

3.9 Constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în justiție în cadrul unei proceduri în fața unei instanțe, a unei proceduri administrative sau a altor proceduri oficiale, avand ca temei juridic interesul nostru legitim.

3.10 Pentru a administra, extinde sau dezvolta activitatea comerciala (ex: in cazul in care Dogan Media, sau o parte substantiala din bunurile sale, este achizitionata de un tert, situatie in care datele personale detinute de Dogan Media vor constitui unul dintre activele transferate), avand ca temei legal interesul legitim.

 

4. PERIOADA DE RETENTIE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

· Datele cu caracter personal ale Participantilor declarati necastigatori vor fi stocate timp de 30 de zile de la incheierea Campaniei.

· Datele cu caracter personal ale castigatorilor premiilor cu valoare mai mica de 600 lei vor fi stocate atat cat este necesar pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, cu respectarea procedurilor interne privind retentia datelor, inclusiv a regulilor de arhivare aplicabile, dar nu mai mult de 3 ani de la data colectarii acestora.

· Datele cu caracter personal ale castigatorilor premiilor cu valoare mai mare de 600 lei vor fi stocate conform prevederilor legale aplicabile in materie financiar-contabila, respectiv 10 (zece) ani de la data incheierii exercitiului financiar in care a avut loc plata impozitului din premii.

· Pentru perioada de retentie a datelor dvs cu caracter personal colectate automat pe site-ul www.stirilekanald.ro, prin intermediul tehnologiei ``cookies``, va rugam sa accesati Politica de Cookies.

· La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, Operatorul va sterge aceste date de pe mijloacele de prelucrare si stocare.

5. CUI DEZVALUIM DATELE PERSONALE

5.1 Distribuirea Datelor Personale catre https://www.facebook.com/StirileKanalD/

Pentru Participanti si Castigatori: putem partaja Informațiile dvs personale pe care le colectăm cu https://www.facebook.com/StirileKanalD/ pentru extragerea castigatorilor, predarea premiilor, contactarea castigatorilor.

 

5.2 Distribuirea Datelor Personale catre alte societati afiliate

Datele Personale pot fi distribuite catre orice alta societate care este membra a grupului nostru. Putem, de asemenea, sa divulgam datele dvs. personale societatilor din grupul nostru daca acestea ne furnizeaza produse si servicii, cum ar fi sisteme IT.

Accesul la datele dumneavoastra personale este limitat numai la acei angajati carora le sunt necesare acele informatii pentru scopuri profesionale, si alte persoane numite de acestia pentru indeplinirea unor sarcini, in special angajati de la departamentele juridic, IT, securitate.

5.3 Dezvaluirea datelor catre terti:

i) alte entitati cum ar fi autoritati de reglementare, contabili, auditori, avocati sau alti experti externi, in cazul in care activitatea lor necesita aceste informatii;

ii) societati care ne furnizeaza produse si servicii, cum ar fi furnizori de sisteme IT si furnizorii de servicii de asistenta aferenti, inclusiv arhivarea de emailuri, furnizorii de servicii de telecomunicatii, realizare copii de rezerva si recuperare in caz de dezastru, servicii de securitate informatica si alti furnizori de servicii externalizare, cum ar fi stocare in afara spatiului de productie propriu;

iii) FACEBOOK IRELAND LIMITED , 4 GRAND CANAL SQUARE GRAND CANAL HARB

 

6. PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONALE ALE MINORILOR sub 18 ani

Intrucat la Campanie pot participa exclusiv persoanele fizice cu varsta de minimum 18 ani la data inceperii Campaniei, nu vor fi prelucrate si stocate date apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani. In situatia in care Operatorul primeste date cu caracter personal apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani, aceste date vor fi imediat sterse/ distruse de pe mijlocele de prelucrare si stocare ale Operatorului. In cazul in care un parinte sau un titular al autoritatii parintesti notifica prelucrarea unor date cu caracter personal apartinand unor persoane cu varsta mai mica de 18 ani, Operatorul va sterge distruge imediat aceste date de pe mijlocele de prelucrare si stocare.

7. DREPTURILE DUMNEAVOASTRA

In vederea asigurarii unei prelucrari echitabile si transparente, participantii au urmatoarele drepturi:

7.1 Dreptul de retragere a consimtamantului cu privire la prelucrare, in orice moment, fara ca aceasta sa afecteze legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia;

7.2 Dreptul de acces: Puteti solicita informatii legate de datele personale pe care le detinem despre dumneavoastra, inclusiv informatii legate de categoriile de date pe care le detinem sau pe care le controlam, pentru ce sunt folosite acestea, sursa din care le-am colectat daca le-am obtinut indirect si cui sunt divulgate aceste date, daca este cazul.

i. Va vom oferi o copie a datelor dumneavoastra personale la cerere. Daca solicitati mai multe copii ale datelor dumneavoastra personale, va putem percepe o taxa rezonabila bazata pe costurile administrative.

ii. Aveti dreptul la informare privind masurile noastre de protectie pentru transferul datelor dumneavoastra personale intr-o tara din afara UE si SEE daca ne solicitati sa confirmam daca prelucram sau nu datele dumneavoastra personale, iar noi transferam datele dumneavoastra personale intr-o tara din afara UE si SEE.

7.3 Dreptul la rectificare: Puteti obtine de la noi rectificarea datelor personale pe care le prelucram referitoare la dumneavoastra. Depunem eforturi rezonabile pentru a mentine datele personale aflate in posesia noastra care sunt utilizate in mod continuu, corecte, complete, actualizate si relevante, pe baza celor mai recente informatii de care dispunem.

7.4 Dreptul la restrictionare: Puteti obtine din partea noastra restrictionarea prelucrarii datelor dumneavoastra personale, in cazul in care:

a) contestati corectitudinea datelor dumneavoastra personale, pentru perioada de care avem nevoie pentru a verifica corectitudinea,

b) prelucrarea este nelegala daca solicitati restrictionarea prelucrarii in locul stergerii datelor dumneavoastra personale,

c) nu mai avem nevoie de datele dumneavoastra personale dar dumneavoastra le solicitati pentru stabilirea, exercitarea sau apararea pretentiilor legale, sau

d) aveti obiectii legate de prelucrare in timp ce noi verificam daca motivele noastre intemeiate prevaleaza.

7.5 Dreptul la stergere: Aveti dreptul sa solicitati sa stergem datele personale pe care le prelucram despre dumneavoastra. Trebuie sa ne conformam acestei cereri daca prelucram datele dumneavoastra personale si daca:

a) Datele personale nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate;

b) Persoana vizata se opune prelucrarii din motive legate de situatia sa particulara;

c) Datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;

d) Datele personale trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale care ii revine Operatorului.

i. cu exceptia cazului in care datele sunt necesare:

e) pentru exercitarea dreptului la libera exprimare si la informare;

f) pentru a ne conforma unei obligatii legale pe care o avem;

g) in scopuri de arhivare in interes public, stiintific sau pentru studii istorice sau in scopuri statistice; sau

h) pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta.

7.6 Dreptul la obiectie: Puteti obiecta – in orice moment la prelucrarea datelor dumneavoastra personale din motive legate de situatia dumneavoastra particulara, cu conditia ca prelucrarea sa nu se bazeze pe consimtamântul dumneavoastra ci pe interesele noastre legitime sau pe cele ale unei terte parti. In acest caz nu vom mai prelucra datele dumneavoastra personale, cu exceptia cazului in care (i) putem dovedi motive legitime si imperioase care justifica prelucrarea si care prevaleaza asupra intereselor, drepturilor si libertatilor dumneavoastra sau (ii) sau in cazul in care scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta. Daca obiectati la prelucrare, va rugam sa specificati daca doriti, de asemenea, ca datele dumneavoastra personale sa fie sterse, in caz contrar noi doar le vom restrictiona.

§ Puteti obiecta intotdeauna la prelucrarea datelor dumneavoastra personale in scop de marketing direct intemeiat pe interesul nostru legitim, oricare ar fi motivul dumneavoastra. Daca marketingul s-a bazat pe consimtamântul dumneavoastra, va puteti retrage consimtamântul.

7.7 Dreptul de a depune o reclamatie: Puteti depune o reclamatie la autoritatea de supraveghere a protectiei datelor personale:

Nume: Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal

Adresa: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336, Bucuresti, România

Telefone: +40.318.059.211 +40.318.059.212

Fax: +40.318.059.602

Email: [email protected]

8. TRANSFERUL DATELOR PERSONALE IN AFARA SPATIULUI ECONOMIC EUROPEAN

· Informatiile personale pot fi prelucrate de personal al nostru care activeaza in afara Spatiului Economic European (Uniunea Europeana, Islanda, Norvegia si Liechtenstein), precum si de alti imputerniciti, membri ai grupului nostru sau terti, pentru scopurile mentionate la sectiunea 2.

· In cazul in care furnizam orice date personale privitoare la dvs. catre membri ai grupului nostru sau alte societati afiliate sau imputerniciti dinafara SEE, vom lua masuri adecvate pentru a ne asigura ca destinatarul protejeaza informatiile dvs. personale in mod adecvat, in conformitate cu prevederile prezentei note de informare. Aceste masuri includ, in situatia furnizorilor de servicii cu

sediul in alte tari aflate in afara Spatiului Economic European (inclusiv Turcia), incheierea de clauze standard aprobate de Comisia Europeana.

· Pentru a solicita mai multe detalii cu privire la masurile luate pentru a va proteja informatiile personale in cazurile mentionate mai sus ne puteti contacta la orice moment la [email protected]

9. MASURI TEHNICE SI ORGANIZATORICE DE SECURITATE

· Dogan Media International este determinata sa protejeze informatiile personale impotriva oricarei pierderi, utilizari abuzive, dezvaluiri, modificari, indisponibilizari, acces neautorizat si distrugere, si isi ia toate masurile rezonabile pentru a asigura confidentialitatea informatiilor personale, inclusiv prin utilizarea unor masuri adecvate de natura organizationala si tehnica.

· In procesul de furnizare a datelor cu caracter personal catre noi, informatiile dvs. personale pot fi transferate prin internet. Desi depunem eforturi sustinute pentru a proteja informatiile personale pe care ni le puneti la dispozitie, schimbul de informatii dintre noi si dvs. prin intermediul unei conexiuni la internet nu este 100% sigur. Prin urmare, nu putem garanta securitatea informatiilor dvs. personale pe care ni le transmiteti prin internet si prin urmare transmiterea efectuata in acest fel se face pe riscul dvs. Odata ce am primit informatiile dvs. personale, vom utiliza proceduri stricte si metode de securitate pentru a impiedica accesul neautorizat la aceste informatii.

10.MODIFICARI PRIVIND NOTA DE INFORMARE

Aceasta nota de informare poate fi modificata ori de câte ori consideram necesar. Orice modificari efectuate la aceasta nota de informare vor fi afisate pe aceeasi pagina de internet, si va pot fi aduse la cunostinta prin email sau alt mijloc de comunicare, acolo unde este fezabil.

11.INTREBARI SUPLIMENTARE SI FORMULAREA DE RECLAMATII

Va rugam sa adresati intrebarile dumneavoastra privind subiectul protectiei datelor si orice cerere pentru exercitarea drepturilor dumneavoastra la urmatoarele informatii de contact:

Functie: Responsabil cu protectia datelor

Email: [email protected],

Adresa: Bucuresti, Bd. Marasti nr. 65-67, Intrarea D, Pavilion D, Sector 1, Cod Postal 011465,

Tel: +40 031 4075555, Fax: +40 031 8055942.

Vom cerceta si vom incerca sa solutionam orice astfel de reclamatie sau cerere cu privire la drepturile dumneavoastra.

Daca nu sunteti multumit(a) de raspunsul primit, puteti depune o reclamatie si la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (vedeti paragraful 7.7).