Care sunt actele necesare pentru asigurarea de sănătate făra venit? Ce trebuie să știe o persoană din România care vrea să își plătească singur asigurarea în sistemul public gestionat de CNAS?

Citește și: VIDEO Noile legi lasă bătrânii din azile fără adăpost. "Acest centru înseamnă a doua casă". Ce se va întâmpla cu vârstnicii?

Asigurările sociale de sănătate reprezinta principalul sistem de finanțare a ocrotirii sănătății populației din România, care asigură accesul la un pachet de servicii de bază.

Este vorba despre serviciile medicale preventive și curative, servicii de îngrijire a sănătății, medicamente, materiale sanitare și dispozitive medicale. 

Persoanele care nu fac dovada calității de asigurat beneficiază de servicii medicale numai în cazul urgențelor medico-chirurgicale și al bolilor cu potențial endemo-epidemic, în cadrul unui pachet minimal de servicii medicale, stabilit prin contractul-cadru. 

Actele necesare pentru cei care vor asigurare de sănătate fără venit

CATEGORII DE PERSOANE CARE BENEFICIAZĂ DE ASIGURARE DE SĂNĂTATE, CU PLATA CONTRIBUŢIEI

• Salariaţi
o Act de identitate;
o Declaraţia unica a angajatorului depusă lunar la administraţia financiară pe a cărei rază teritorială îşi are sediul social;
o Adeverinta salariat

Citeste si: Informatii despre pulsul normal in functie de varsta- catena.ro

Citeste si: Monica Gabor, prima reacție după ce a văzut imaginile cu Irina din România! Unde a dus-o Irinel Columbeanu pe fiica lor înainte să se întoarcă în America și ce a avut de zis fosta soție?- wowbiz.ro

• Persoane care exercită profesii libere sau sunt autorizaţi potrivit legii să desfăşoare activităţi independente
o Situaţie analitică/Decizie de impunere (estimativa si finala pe ultimii cinci ani) emisă de Administraţia Financiară;
o Documente de plată a contribuţiilor de asigurare.

• Persoane cu venituri din agricultură şi silvicultură
o Act de identitate;
o Adeverinţă privind veniturile agricole eliberată de Consiliul local;
o Situaţie analitică/Decizie de impunere emisă de Administraţia Financiară;
o Documente de plată a contribuţiilor de asigurare

• Persoane care înregistrează venituri din cedarea

folosinţei bunurilor, venituri din dividende, venituri din dobânzi şi alte venituri supuse impozitului pe venit
o Act de identitate;
o Situaţie analitică/Decizie de impunere emisă de Administraţia Financiară;
o Copie după ultimul bilanţ contabil anual şi ultima balanţă de verificare, în cazul veniturilor din dividende şi în condiţiile în care nu realizează venituri de natura salarială sau asimilate;
o Documente de plată a contribuţiilor de asigurare.

• Persoane asigurate facultativ (membrii misiunilor diplomatice acreditate în România;cetăţenii străini şi apatrizii care se află temporar în ţară; cetăţenii români cu domiciliul în străinătate, care se află temporar în ţară)
o Paşaport (copie);
o Documente de plată a contribuţiilor de asigurare;
o Adeverinţă de permis de şedere temporară de la MAI – Autoritatea pentru Străini – Oficiul Român pentru Imigrări (pentru cetăţenii străini şi apatrizii care solicită viză de şedere temporară de lungă durată).

• Lucrătorii migranţi care îşi desfăşoară activitatea în statele membre ale Uniunii Europene sau în statele cu care România are încheiate acorduri de securitate socială
o Carte de identitate/Certificat de înregistrare/Permis de şedere;
o Formular european care îi deschide dreptul la prestaţii emis de statul membru UE/SEE al cărui asigurat este

• Alte categorii de persoane
o Act de identitate;
o Adeverinţă privind veniturile realizate eliberată de Administraţia Financiară
o Certificat constatator de la Registrul Comertului
o Documente de plată a contribuţiilor de asigurare

Actele se depun la Casa Națională de Sănătate (CNAS)

Actele se depun la Casa Națională de Sănătate (CNAS), respectiv la birourile din țară ale CNAS. 

Persoanele care au obligaţia de a se asigura şi nu pot dovedi plata contribuţiei sunt obligate pentru a obţine calitatea de asigurat să achite contribuţia legală pe ultimele 6 luni, dacă nu au realizat venituri impozabile pe perioada termenelor de prescripţie privind obligaţiile fiscale.

Contribuţia în acest caz se calculează la salariul minim brut pe ţară în vigoare la data plăţii, calculându-se majorări de întârziere. Nivelul majorărilor de întârziere este cel în vigoare la data plăţii. 

În condiţiile în care persoanele beneficiare ale adeverinţei de asigurat (eliberată de către casa de asigurări de sănătate) nu mai îndeplinesc una dintre condiţiile în baza cărora au beneficiat de asigurarea socială de sănătate fără plata contribuţiei sau cu plata contribuţiei din alte surse, valabilitatea documentului prevăzut încetează de drept de la acea dată.

Asigurarea de sănătate costă 1.980 în 2024. Ce acoperă

Oricine poate plăti singur contribuția de Sănătate, după ce depune o declarație fiscală.

Citeste si: Gagea, deranjat de gestul pe care l-a făcut Alexandra atunci când l-a luat pe Bogdan de mână. „Ai impresia că Bogdan nu are șanse în fața nimănui?”- kfetele.ro

Citeste si: Prima reacției a Mishei după ce s-a zvonit că s-a împăcat cu Connect-R: ”Vă rog eu încetați!”- radioimpuls.ro

Al doilea pas este să plătească 1.980 de lei în tot anul 2024, echivalentul CASS pentru salariul minim.

Salariul minim brut luat ca referinţă pentru determinarea plafoanelor pentru încadrarea ca plătitor de CASS în 2024 este 3.300 de lei, valoare în vigoare la 25 mai 2024.

Din clipa în care ai devenit asigurat în sistemul public de sănătate beneficiezi de întreg pachetul de servicii stabilit prin contractul-cadru pe anul în curs (vezi aici).

Categorii de persoane care beneficiază de asigurare, fără plata contribuției

• Copii în vârstă de până la 18 ani
o Act de identitate sau certificat de naştere, după caz;

• Tinerii cu vârsta cuprinsă între 18 şi 26 ani, dacă sunt elevi, ucenici sau studenţi şi nu realizează venituri din muncă
o Act de identitate;
o Adeverinţă eliberată de instituţia de învăţământ;
o Declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că nu realizează venituri din muncă;

• Tinerii cu vârsta de până la 26 de ani care provin din sistemul de protecţie a copilului şi nu realizează venituri din muncă sau nu sunt beneficiari de ajutor social acordat în temeiul Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat
o Act de identitate;
o Adeverinţă eliberată de instituţia din sistemul de protecţie din care provine o Declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că nu realizează venituri din muncă;
o Adeverinţă eliberată de primăria din localitatea de domiciliu care să ateste că nu beneficiază de ajutor social

• Persoane cu handicap
o Act de identitate;
o Certificat de încadrare într-un grad de handicap;
o Declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că nu realizează venituri din muncă, pensie sau alte surse, în afara celor prevăzute de legea prin care li s-a stabilit această calitate;

• Soţul, soţia şi părinţii aflaţi în îngrijirea unei persoane asigurate (coasiguraţii salariaţilor vor dobândi această categorie în baza declaraţiei unice depusă lunar de către angajator)
o Act de identitate;
o Copie certificat de căsătorie (pentru soţ, soţie) sau certificat de naştere (pentru părinţi);
o Documentul care atestă calitatea de asigurat a persoanei în întreţinerea căruia se află persoana;
o Declaraţie pe proprie răspundere a persoanei asigurate prin care aceasta declară că are în întrţinere persoana respectivă;
o Declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că nu realizează venituri proprii.

• Beneficiarii Decretului-lege nr.118/1990, ai Legii nr.44/1994, ai Legii nr. 309/2002, ai Legii nr.42/1990, precum şi ai altor legi specificate la art. 213, al. (1), lit. c) din Legea 95/2006
o Act de identitate;
o Document doveditor (legitimaţie, adeverinţă etc.) privind încadrarea în această categorie de persoane;
o Declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că nu realizează venituri impozabile, altele decât cele prevăzute de legile speciale sau de pensii.

• Femeile însărcinate sau lăuzele, dacă nu au nici un venit sau au venituri sub salariul minim brut pe ţară
o Act de identitate
o Adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie sau medicul specialist pentru femeile însărcinate;
o Certificat de naştere al copilului – pentru lăuze;
o Declaraţie pe proprie răspundere din care să rezulte că nu realizează venituri sau pe baza documentelor justificative că realizează venituri lunare sub salariul de bază minim brut pe ţară.

• Bolnavii cu afecţiuni incluse în programele naţionale de sănătate stabilite de Ministerul Sănătăţii
o Act de identitate;
o Adeverinţă medicală eliberată de medicul curant sau medicul coordonator al programului naţional de sănătate;
o Declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că nu realizează venituri din muncă, pensie sau din alte surse.


Abonează-te pe


Partenerii nostri
Clipul zilei pe stirilekanald.ro:
Te-ar putea interesa si