Buna Vestire 2023. În popor, Buna Vestire se mai numește Blagoslovenie sau Ziua Cucului. În calendarul ortodox, sărbătoarea este marcată cu cruce roșie. Buna Vestire este prăznuită pe 25 martie.

Buna Vestire 2023. Care este semnificația sărbătorii?

Buna Vestire 2023. Care este semnificația sărbătorii? Este cea mai importantă sărbătoare din luna martie!

Buna Vestire 2023. Care este semnificația sărbătorii? Este cea mai importantă sărbătoare din luna martie!

Anual, pe data de 25 martie, creștin ortodocșii sărbătoresc Buna Vestire. Rolul acestei sărbători este de a aminti ziua în care Sfântul Arhanghel Gavriil a vestit Fecioarei Maria că va naște pe Fiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos. 

„La praznicul Bunei Vestiri, Dumnezeu, care pururea poartă grijă neamului omenesc, a trimis pe Unul-Născut Fiul Său în lume, spre mântuirea noastră.

Citește și: Se spală de Buna Vestire 2023? Este sărbătoare mare pe 25 martie 2023

Acesta a încredințat taina doar unuia din slujitorii Săi, slăvitului Arhanghel Gavriil. L-a trimis pe acesta, mai înainte cu nouă luni de Naşterea după trup a Fiului, la Sfânta Fecioară Maria, din Nazaret.

Venind îngerul în cetatea Nazaret, i-a zis: ,,Bucură-te, ceea ce eşti plină de har, Domnul este cu tine!” (Luca 1, 28). 

„Nu te teme, Marie, că ai har la Dumnezeu. Şi, iată, vei lua în pântece şi vei naşte fiu şi vei chema numele lui – Iisus. Acesta va fi mare şi Fiul Celui Preaînalt Se va chema, şi Domnul Dumnezeu. Îi va da Lui tronul lui David, părintele Său şi împărăţia Lui nu va avea sfârşit” (Luca 1, 30-33).

Tradiții și obiceiuri de Buna Vestire 2023

Buna Vestire 2023. Care este semnificația sărbătorii? Este cea mai importantă sărbătoare din luna martie!

Buna Vestire 2023. Care este semnificația sărbătorii? Este cea mai importantă sărbătoare din luna martie!

Buna Vestire se mai numește și Ziua Cucului. Denumirea este legată de cântecul cucului care începe mereu de Buna Vestire și se încheie la Sânziene.

Potrivit tradițiilor, se spune că pasărea pe care o numim cuc, nu este cea reală, cea care are pene de aur, ci perechea acesteia, Sava.

La un moment dat, cucul și Sava trăiau pe pământ, ca soț și soție. Sava nu i-a fost credincioasă cucului. Aceasta a decis să plece în cealaltă lume. Văzând că nu glumește, Sava l-a întrebat unde și când să îl caute.

Aceasta și-a recunoscut greșeala și a vrut să o îndrepte. De Buna Vestire a început să zboare din ramură în ramură și să strige

Citeste si: Hemoglobina: Ce este si ce se ascunde o valoare scazuta a acesteia?- catena.ro

Citeste si: Gigi Becali, implicat într-un accident rutier! Ce se întâmplă în aceste momente cu patronul FCSB?- wowbiz.ro

,,cucu, cucu”. Acest lucru a fost în zadar. Cucul, perechea Savei nu s-a mai întors vreodată. În acest fel, an de an, Sava cântă ,,cucu, cucu” și zboară din pom în pom. 

În anumite regiuni, persoana care se trezește prima, tămâie în toată casa pentru a alunga supărările și necazurile. 

În unele zone rurale se obișnuiește ca în această zi să se aprindă un foc în curte, în fața ușilor. Oamenii pun lângă focuri pâine, sare, apă, pe care le dau de pomană. Îngerii se încălzesc în acest fel, mănâncă și bea apă, iar cei care locuiesc în acele case, vor fi păziți de necazuri.

În această zi este complet interzis să existe conflicte și supărări. Altfel, vor exista tot anul certuri și necazuri.

Fetele nemăritate și flăcăii rostesc următoarele cuvinte: „Cucule voinicule/ Câți ani îmi vei da/ până m-oi însura/mărita?”

De Buna Vestire, creștinii au dezlegare la pește. Este prima zi de la începutul Postului Paștelui 2023 când poate fi consumat pește.

Superstiții de Buna Vestire 2023

Buna Vestire 2023. Care este semnificația sărbătorii? Este cea mai importantă sărbătoare din luna martie!

Buna Vestire 2023. Care este semnificația sărbătorii? Este cea mai importantă sărbătoare din luna martie!

Potrivit superstițiilor, se spune că, dacă în ziua de Blagoslovenie va începe cucul să cânte, iar credinciosul este cu stomacul plin, va avea parte de bogăție. În cazul în care cântecul cucului surprinde pe cineva pe stomacul gol, este semn rău. În popor se spune că “te-a spurcat cucul”. Mai mult de atât, pe parcursul anului, creștinii vor avea parte de lucruri care nu vor merge bine.

În zonele rurale se consideră că ouăle făcute de Buna vestire nu sunt bune de pus sub cloști. Gospodinele aruncă ouăle din cuiburile păsărilor de curte.

În această zi este bine să nu pui mâna pe ouă, să nu cauți găinile de ou, cloștele să nu facă pui, deoarece ies pui strâmbi, suciți, cu două capete.

Potrivit superstițiilor, așa cum este vremea de Buna Vestire, așa va fi de Paște. De asemenea, o altă tradiție spune că dacă de Buna Vestire, frunza este verde, atunci anul va fi unul plin de belșug.

Dacă de Buna Vestire este vreme senină, anul va fi unul bun. Dacă vremea este una amestecată, cu soare și ploaie, atunci anul nu va fi tocmai bun.

Ce rugăciune trebuie spusă de Buna Vestire?

Buna Vestire 2023. Care este semnificația sărbătorii? Este cea mai importantă sărbătoare din luna martie!

Buna Vestire 2023. Care este semnificația sărbătorii? Este cea mai importantă sărbătoare din luna martie!

„O, Preasfântă Născătoare de Dum­ne­zeu, Fecioară stăpână, ceea ce ești mai înaltă și mai presus decât îngerii și arhanghelii și mai cinstită decât toa­tă făptura; mirarea cea mare a în­ge­ri­lor, propovăduirea prorocilor, po­doa­ba cea aleasă a arhanghelilor, întă­rirea cea tare a mucenicilor, lauda cea preamărită a apostolilor, povățuitoa­rea cea tare a călugărilor, înfrânarea cea tare a postitorilor, curăția și slava fecioa­re­lor, veselia cea lină a mai­ci­lor, în­țe­lep­ciunea și învățătura prun­ci­lor, câr­muitoarea săracilor și a vădu­velor; îmbrăcăminte celor goi, sănă­tate celor bolnavi, izbăvire celor ro­biți; liniște celor de pe mare, liman bun celor înviforați, povățuitoare ne­os­te­nită ce­lor rătăciți, mergere ușoară celor călă­tori, odihnă bună celor oste­niți, aco­pe­rământ și scăpare celor asu­priți; nădejde celor fără de nădejde, ajută­toare celor lipsiți; celor săraci bo­găție neîmpuținată, celor întristați de-a pururea mângâiere, celor pe care nu-i iubește nimeni iubire cu smerenie; ce­lor păcătoși mântuire către Dum­­ne­zeu; tuturor creștinilor ocrotire tare, a­ju­tătoare nebiruită și folo­si­toare.

Citeste si: Adriana Bahmuțeanu și George Restivan s-au despărțit! Mesajul pe care vedeta l-a lăsat pe rețelele de socializare. “Viața merge înainte!”- kfetele.ro

Citeste si: Victimele unei escrocherii! Un cuplu de români a trăit un adevărat coșmar în Grecia: "Ne-a trântit ușa în nas"- radioimpuls.ro

Prin tine, Cel nevăzut S-a făcut văzut, pentru care aducem rugăciune ție noi, robii tăi, Doamna noastră. O, preamilostivă împărăteasă a luminii ce­lei înțelegă­toare și preamărită, care ai născut pe Împăratul nostru, Hristos Dumnezeu, Cel ce dă viață tuturor, ceea ce ești slăvită de cele cerești, minte înge­rească, stea cu totul luminoasă și mai sfântă decât toți sfinții; împărăteasa împăraților, stăpâna tu­turor făpturilor, Fecioară încuviințată de Dumnezeu, Mireasă nestricată, pa­lat al Preasfân­tului Duh, tron de foc al Împăratului celui nevăzut, chivot ce­resc, purtător al Cuvântului lui Dumnezeu, căruța cea în chipul focului; odihna Dumne­zeului celui viu, zămislirea negrăită a tru­pului lui Hristos, cuibul Vulturului ce­resc, turtureaua cea cu bună glă­suire, porumbița cea preabună, lină și fără de răutate; Maică iubitoare de fii, adân­cul milelor, picătura care risipești mâ­nia lui Dumnezeu, adâncimea cea ne­mă­surată, taina cea negrăită, minu­nea cea neștiută, minune nespusă;

Bi­serică nefăcută de mână omenească a Însuși Împăratului tuturor veacuri­lor; tămâia cea cu bun miros, veșmânt cinstit, porfiră de Dumnezeu țesută, Rai sufle­tesc, odrasla pomului celui de viață purtător, floarea cea preafrumoa­să, care ai înflorit nouă veselia ce­reas­că, strugurele mântuirii noastre, paha­rul Împăratului Ceresc, întru care s-a dres de la Duhul Sfânt vinul harului Celui neîmpuținat; solitoarea legii, înce­pă­tura credinței celei adevărate a lui Hristos, turnul cel neclintit, pieirea ere­ticilor, sabia mâniei lui Dumnezeu îm­­po­triva tu­turor celor nelegiuiți; în­grozire diavolilor, biruință în războaie, păzi­toare adevă­ra­tă tuturor creștinilor și lumii încre­din­țată mântuire.

O, întru tot milostivă Doamnă Fecioară, stă­pâ­nă Născătoare de Dumnezeu, auzi-ne pe noi cei ce ne rugăm ție și arată mila ta poporului drept-credincios; roagă pe Fiul tău să ne izbăvească de tot răul. Și păzește locașul acesta și toate orașele și satele creștinești și tot po­porul cel bine-credincios, care scapă la tine și cheamă numele tău cel sfânt, de toate năpas­tele, de boală, de cutremur, de po­top, de foc, de sabie, de venirea altor neamuri asupra noastră și de răz­boiul cel dintre noi, de toate durerile și tot ne­cazul. Ca să nu fie îm­puținați robii tăi nici cu răni, nici cu îngrozire, nici cu moarte, nici cu dreapta mânie a lui Dumnezeu; ci îi păzește și îi mântuiește cu mila ta, Doamnă, ceea ce te rogi pentru noi și pentru buna întocmire a văzduhului, spre vremi adu­cătoare de roadele cele de folos, pe care le dăruiești nouă. Izbăvește, ridică și miluiește din toate nevoile, stăpână preami­los­tivă, Năs­că­toare de Dumne­zeu prea­lă­udată, pe cei ce sunt în primejdii. Adu-ți aminte de robii tăi și nu trece cu vederea lacrimile și suspi­narea lor; ci ne înno­iește pe noi cu bunătatea ta, ca să ne mângâiem cu mul­țumire, aflându-te pe tine ajută­toa­re. Milostivește-te, Doam­nă Prea­cu­rată, spre ajutorul po­po­rului celui binecredincios.

Nădej­dea noastră, adu­nă pe cele risipite: pe cei rătăciți pe cale povățuiește-i, pe cei căzuți de la dreapta credință iarăși la credință întoarce-i, pe cei bătrâni sprijinește-i, pe cei tineri îi învață, pe prunci hrănește-i și preamărește pe cei ce te preamăresc; dar, mai ales, păzește Sfântă Biserica Fiului tău și o ferește întru lungime de zile.

O, milostivă și preaîndurată îm­pă­răteasă a cerului și a pământului, Născătoare de Dumne­zeu, pururea Fecioară, miluiește cu mij­lo­cirea ta po­porul drept-credincios și toată drept-credincioasa creștinătate. Păzește-o sub acoperământul milei tale, apăr-o pe ea cu cinstitul tău aco­pe­rământ și roagă pe Hristos, Dumne­zeul nostru, pe Care mai presus de fire L-ai întrupat, să ne încingă pe noi cu putere de sus, ca să ne putem apăra împotriva vrăjmașilor ce se luptă îm­potriva noastră. Miluiește și mântu­iește prin ru­găciunile tale, Maică, pe Prea Fericitul Părintele nostru (N), Patriarhul Bise­ri­cii Ortodoxe Ro­mâne, pe (Înalt) Prea Sfințitul (Arhi-) Episcopul (și Mitro­po­litul) nostru (N), pe toți ortodocșii arhierei, preoți și diaconi și pe tot clerul bisericesc și pe tot poporul drept-credincios care se închină icoanei tale.

Caută spre noi toți cu folosința ta cea preamilostivă, ridică-ne pe noi din adâncul păcatelor și ne luminează ochii inimii spre cău­ta­rea mântuirii. Milostivă fii nouă aici, iar la înfricoșătoarea Judecată, pe Fiul tău pentru noi roagă-L. Pe cei care s-au mutat întru dreaptă credință, din această viață în cea veșnică, îm­preună cu în­gerii, cu arhanghelii și cu toți sfinții, împărtășește-i ca să stea de-a dreapta Fiului tău și Dumnezeu; și prin rugăciu­nea ta învrednicește pe toți ortodocșii creștini să viețuiască cu Hristos, și cu bucurie în locașurile în­ge­rești să se desfăteze.

Că tu ești, Doam­nă, slavă a celor cerești și ajutătoare a pă­mântenilor; tu ești nădejdea și fo­lositoarea tuturor celor ce aleargă la tine și cer ajutorul tău cel sfânt; tu ești rugătoarea cea fier­binte către Fiul tău și Dumnezeul nostru, că rugăciunile Maicii mult pot spre îmblânzirea Stăpânului. Și, cu a ta mijlocire, în­drăznim să ne apropiem de sfântul altar, de harul preasfintelor și de viață făcătoarelor Taine, deși sun­tem ne­vrednici. Pentru aceea, și pe icoană văzând chipul tău cel întru tot cinstit și pe Cel Atotțiitor cu mâna ținând, ne bucurăm noi păcătoșii și, cu umilință căzând, pe acesta cu dragoste și cu frică îl sărutăm, așteptând, Doam­nă, prin sfintele și de Dumnezeu primitele tale rugăciuni, să ajungem la cele cerești ale vieții celei fără de sfâr­șit, și să stăm fără de rușine în ziua Ju­decății de-a dreapta Fiului tău și Dum­ne­ze­ului nostru, slăvindu-L pe El îm­pre­ună cu Cel fără de început al Lui Pă­rinte și cu Preasfântul și Bunul și de viață făcă­torul Lui Duh, acum și puru­rea și în vecii vecilor. Amin.

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor! Amin. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește!   Pentru rugăciunile Preasfintei Născătoare de Dumnezeu și pururea Fecioarei Maria, și cu ale tuturor sfinților, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi!”

Citește și: Calendar ortodox aprilie 2023. Când pică Paștele și Floriile, cele mai mari sărbători ale primăverii


Abonează-te pe


Partenerii nostri
Clipul zilei pe stirilekanald.ro:
Te-ar putea interesa si