Un părinte al unui copil care nu mai poate merge la școală din cauza epidemiei de coronavirus va primi o plată în cuantum de 75% din salariul de bază corespunzător unei zile lucrătoare.

Potrivit Ordonanței de Urgență nr. 147/2020, se acordă zile libere unuia dintre părinţi pentru supravegherea copiilor, în situaţia limitării sau suspendării activităților didactice care presupun prezența efectivă a copiilor în unitățile de învățământ, "ca urmare a rezultatului anchetei epidemiologice determinată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2”.

Citeste si: Lista şcolilor din Bucureşti care rămân închise şi după 14 septembrie

Ce acte trebuie completate de părinți

Joi a fost publicat ]n Monitorul Oficial Ordinul Ministerului Muncii nr. 1375/2020, care va intra în vigoare duminică. Acesta conține modelul cererii și a declarației pe propria răspundere pe care vor trebui să le completeze părinții care vor să beneficieze de zile libere.

Citeste si: Se întoarce România la starea de urgenţă şi carantină? Răspunsul date de Ludovic Orban

Aceste zile libere plătite se vor acorda părinților care au copii cu vârsta de până la 12 ani sau au copii cu dizabilităţi cu vârsta de până la 26 de ani. Un singur părinte din familie beneficiază de zilele libere.

ANEXA Nr. 1

— Model —

CERERE*)

Către...................................................................................................

(denumirea angajatorului)

Subsemnatul/Subsemnata,...................................., cu domiciliul în........................., legitimat/legitimată cu.......seria......

nr......., CNP..............................., având funcția de.............................., în calitate de**):

□ părinte firesc, potrivit Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare;

□ adoptator;

□ persoană care are copilul/copiii în încredințare în vederea adopției;

□ persoană care are copilul în plasament sau sub tutelă;

□ persoană desemnată conform art. 104 alin. (2) din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

□ părinte sau reprezentant legal al persoanei adulte cu handicap înscrise într-o unitate de învățământ;

Citeste si: Gingii inflamate la bebelusi: cauze si solutii privind tratamentul- catena.ro

Citeste si: Gigi Becali, implicat într-un accident rutier! Ce se întâmplă în aceste momente cu patronul FCSB?- wowbiz.ro

□ părinte sau reprezentant legal al copilului cu handicap grav neșcolarizat, care a optat pentru acordarea indemnizației prevăzute de art. 42 alin. (4) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare — doar în situațiile în care activitatea serviciului de zi este limitată sau suspendată, prin dispozitie/decizie a autorității care are în administrare serviciul de zi, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2;

*) La cerere se atașează declarația pe propria răspundere a celuilalt părinte, o copie a certificatului/certificatelor de naștere al/ale copilului/copiilor sau a documentului care atestă calitatea în care solicită zilele libere, precum și, dacă este cazul, o copie a certificatului de încadrare în grad de handicap al copilului ori adultului în vârstă de până la 26 de ani.

**) Se bifează în mod corespunzător de către solicitant.

□ părinte sau reprezentant legal care are în îngrijire, supraveghere și întreținere persoana adultă încadrată în grad de handicap grav sau în grad de handicap grav cu asistent personal pentru care s-a optat pentru acordarea indemnizației prevăzute de art. 42 alin. (4) din Legea nr. 448/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare — doar dacă beneficiază de servicii de zi, a căror activitate este limitată sau suspendată, prin dispoziție/decizie a autorității care are în administrare serviciul de zi, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2,

al

Nr. crt.

Numele și prenumele

CNP

Statutul deținut***)

Unitatea de învățământ/serviciul de zi

1.

       

2.

       

3.

       

n.

       

În temeiul art. 2 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinți în vederea supravegherii copiilor, în situația limitării sau suspendării activităților didactice care presupun prezența efectivă a copiilor în unitățile de învățământ și în unitățile de educație timpurie antepreșcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, solicit acordarea, începând cu data de......................, de zile libere plătite, pe toată perioada de limitare sau suspendare a cursurilor

În unitatea de învățământ sau a activității serviciilor de zi destinate persoanelor cu handicap, pe perioada stării de alertă și după încetarea acesteia, dar nu mai târziu de finalizarea cursurilor anului școlar 2020—2021.

Semnătura....................

Data..................

***) Se va completa în mod corespunzător, pentru fiecare persoană în parte, după cum urmează:

„1" — preșcolar;

„2"— școlar de până la 12 ani inclusiv;

„3"— copil cu handicap înscris în unitate de învățământ special;

„4"— copiii înscriși în unitățile de educație timpurie antepreșcolară;

„5" — persoană cu handicap prevăzută la art. 1 alin. (4) sau (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 147/2020 care beneficiază de serviciul de zi aflat în administrarea primăriei;

„6" — persoană cu handicap prevăzută la art. 1 alin. (4) sau (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 147/2020 care beneficiază de serviciul de zi aflat în administrarea direcțiilor generale de asistență socială și protecția copilului.

— Model —

DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE

conform art. 2 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinți în vederea supravegherii copiilor, în situația limitării sau suspendării activităților didactice care presupun prezența efectivă a copiilor în unitățile de învățământ și în unitățile de educație timpurie antepreșcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2

Citeste si: Ștefan Stan, despre momentul în care a fost victima unui accident rutier: „Aveam o mașină destul de scumpă. Mașina daună totală. Nu știm cine, a fugit.”- kfetele.ro

Citeste si: Cine este Kai Trump, nepoata lui Donald Trump care a dezvăluit o latură neașteptată a bunicului său: ”Este foarte grijuliu și iubitor”- radioimpuls.ro

Subsemnatul/Subsemnata.......................................... cu domiciliul în................., legitimat/legitimată cu..........seria.........nr..................., CNP........................................., având calitatea de angajat la

În funcția de........................................., părinte*)/reprezentant legal al:

1. numele și prenumele..................................................., în vârstă de.........ani**);

2. numele și prenumele.................................................., în vârstă de............ani**);

3. numele și prenumele.................................................., în vârstă de............ani**),

*) Părintele firesc, potrivit Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, adoptatorul, persoana care are copilul/copiii în încredințare în vederea adopției, persoana care are copilul în plasament sau sub tutelă, persoana desemnată conform art. 104 alin. (2) din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, părintele sau reprezentantul legal al persoanei adulte cu handicap înscrise într-o unitate de învățământ.

Copii cu vârsta de până la 12 ani sau copii cu dizabilități cu vârsta de până la 26 de ani, înscriși în cadrul unei unități de învățământ sau de educație timpurie antepreșcolară sau. după caz. copil cu handicap grav neșcolarizat ori persoana adultă încadrată în grad de handicap grav sau în grad de handicap grav cu asistent personal pentru care s-a optat pentru acordarea indemnizației prevăzute de art. 42 alin. (4) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

cunoscând prevederile art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, cu privire la falsul în declarații, declar pe propria răspundere că:

a) nu am solicitat la locul de muncă zile libere ce mi s-ar cuveni potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinți în vederea supravegherii copiilor, în situația limitării sau suspendării activităților didactice care presupun prezența efectivă a copiilor în unitățile de învățământ și în unitățile de educație timpurie antepreșcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2;

b) nu mă aflu în concediul prevăzut la art. 2 alin. (1) sau la art. 11 alin. (2) ori la art. 31 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările și completările ulterioare;

c) nu am calitatea de asistent personal al vreunuia dintre copiii aflați în întreținere;

d) nu mă aflu în concediu de odihnă/concediu fără plată;

e) nu am raportul de muncă suspendat pentru întreruperea temporară a activității angajatorului, în condițiile art. 52 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările și completările uiterioare:

f) realizez venituri din salarii și asimilate salariilor, venituri din activități independente, venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din activități agricole, silvicultură și piscicultură, supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

Semnătura.....................................

Data..........................


Abonează-te pe


Partenerii nostri
Clipul zilei pe stirilekanald.ro:
Te-ar putea interesa si