Modele subiecte Evaluarea Națională 2022 Limba si Literatura Română. Exerciții care te ajută să iei notă mare

Modele subiecte Evaluarea Națională 2022 Limba si Literatura Română. Iată câteva modele de subiecte pentru proba de Limba și Literatura Română, care te vor ajuta să obții o notă mare la examenul de Evaluare Națională 2022!

Author: Madalina Grigore vineri 13 mai 2022 , 11:21

modele subiecte evaluarea națională română

Modele subiecte Evaluarea Națională 2022 Limba si Literatura Română.

DISTRIBUIE
acest articol
DIMENSIUNE
TEXT ARTICOL
Aa - Aa+

In articol:

Modele subiecte Evaluarea Națională 2022 Limba si Literatura Română. Iată o serie de modele cu exerciții care te vor ajuta să iei notă mare!

Programă- Competențe generale și competențe specifice

1. Receptarea textului scris de diverse tipuri:

1.1. Identificarea informațiilor importante, a temei, a ideilor principale/secundare din texte literare și nonliterare, continue, discontinue și multimodale

1.2. Corelarea informațiilor explicite și implicite din texte literare și nonliterare, continue, discontinue și multimodale

1.3. Recunoașterea modurilor în care sunt organizate informațiile în texte literare și nonliterare, continue, discontinue și multimodale

1.4. Prezentarea unor răspunsuri personale, critice sau creative pe marginea unor texte diverse

1.5.  Compararea diferitelor puncte  de vedere exprimate pe marginea unor texte diverse

1.6. Compararea a cel puțin două texte sub aspectul temei, al ideilor și al structurii

1.7. Evaluarea informațiilor și a intențiilor de comunicare din texte literare, nonliterare, continue, discontinue și multimodale

Citeste si:  Subiecte Română simulare Evaluare Naţională 2022: Anunţ important pe EDU.ro

1.8. Argumentarea punctelor de vedere pe marginea a două sau mai multe texte de diverse tipuri, având în vedere posibilitatea unor interpretări multiple Redactarea textului scris de diverse tipuri

2.1. Redactarea unui rezumat sau a unui text, simplu sau complex, având în vedere etapele procesului de scriere și structurile specifice, pentru a comunica idei și informații sau pentru a relata experiențe trăite sau imaginate

2.2. Redactarea unui text complex, în care să își exprime puncte de vedere argumentate, pe diverse teme sau cu referire la diverse texte citite

2.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de comunicare

2.4.  Analizarea constantă  a propriului scris/a unor texte diverse din punctul de vedere al corectitudinii, al lizibilității, al coerenței și al clarității

2.5. Aplicarea constantă a normelor privind etica redactării pentru crearea unor texte originale Utilizarea corectă, adecvată și eficientă a limbii în procesul comunicării orale și scrise

3.1. Folosirea achizițiilor privind structuri morfosintactice complexe ale limbii române literare, pentru înțelegere corectă și exprimare nuanțată a intențiilor comunicative

3.2. Aplicarea achizițiilor lingvistice pentru înțelegerea și producerea unor texte diverse

3.3. Aplicarea conștientă a regulilor și a convențiilor ortografice și ortoepice pentru o comunicare corectă

3.4. Valorificarea relației dintre normă, abatere și uz în adecvarea strategiilor individuale de comunicare

Citeste si: Președintele Consiliului Județean Vaslui, prins în flagrant de DNA când primea 1,2 milioane de lei pentru acordarea unui contract! Dumitru Buzatu făcea tranzacția într-un restaurant- kanald.ro

Citeste si: Scene dureroase în casa lui Aurel Pădureanu! Cum și-a găsit artistul fiul?: „Am rămas blocat”- wowbiz.ro

3.5. Raportarea conștientă la normă în exprimarea intenției de comunicare, din perspectivă morfosintactică, fonetică și lexicală

3.6. Redactarea unor texte, valorificând gândirea logică și analogică (analiză, sinteză, generalizare și abstractizare) prin utilizarea deprinderilor de comunicare corectă în limba română literară Exprimarea identității lingvistice și culturale proprii în context național și internațional

Citeste si:  Programă BAC 2022. Ce trebuie să înveți pentru proba de Limba și literatura română

4.1. Identificarea unor valori culturale promovate în textele autorilor români din diferite perioade istorice

4.2. Asocierea unor experiențe proprii de viață și de lectură cu acelea provenind din alte culturi

4.3. Compararea unor elemente comune identificate în cultura proprie și în cultura altor popoare sau a unor tradiții românești cu tradiții din alte culturi

4.4. Argumentarea unui punct de vedere privitor la valori culturale sau la elemente specifice ale culturii naționale și ale culturii altor popoare.

Programă- Conținuturi

Conținuturile vor fi abordate din perspectiva competențelor specifice din programa la Română pentru Evaluare Națională 2022.

Teme generale

Eu și universul meu familiar; Eu și lumea din jurul meu; Orizonturile lumii și ale cunoașterii; Reflecții asupra lumii.

Lectură

− Cuvinte-cheie, idee principală, idee secundară, temă; planul simplu de idei; planul dezvoltat de idei;

− Tipare textuale de structurare a ideilor: textul narativ (narativul literar – în proză, în versuri: timp, spațiu; instanțele comunicării narative: autor, narator, personaje, mijloace de caracterizare; narațiunea la persoana a III-a și la persoana I; acțiune, momentele subiectului/etapele acțiunii; narativul nonliterar: acțiune, participanți, timp, spațiu; narativul în texte multimodale

– text și imagine, banda desenată); textul descriptiv (descriptivul literar – în proză, în versuri; descriptivul nonliterar); textul dialogat (în textul literar și în textul nonliterar); textul explicativ; textul argumentativ; texte care combină diverse structuri textuale (explicativ, narativ, descriptiv, dialogat, argumentativ)

− Tipuri de texte: textul epic, textul liric, textul dramatic (autor, personaj dramatic; rolul indicațiilor scenice; rolul dialogului); − Versificație: rima, strofa, măsura versurilor;

Citeste si: Modele subiecte BAC 2022 Biologie. Exerciții pe care să le faci dacă vrei să iei notă mare

− Strategii de comprehensiune: inferențe simple (relații cauză-efect, problemă-soluție etc.); predicții; împărtășirea impresiilor de lectură; integrarea informațiilor textului în propriul univers cognitiv și afectiv; reflecții asupra limbajului și a structurii textelor de tip epic, liric, dramatic; compararea a două sau mai multe texte sub aspectul conținutului și al structurii;

− Strategii de interpretare: răspuns afectiv; mesajul/mesajele textului; interpretarea limbajului figurat (personificarea, comparația, epitetul, enumerația, repetiția, metafora, antiteza); interpretări multiple; argumentarea punctelor de vedere pe marginea textelor citite.

Redactare

Citeste si: „Fiecare parte a răspuns la întrebările care au fost adresate de către procurorul de caz .” Dana Roba a plâns, după ce s-a întâlnit cu Daniel Balaciu în sala de judecată- kfetele.ro

Citeste si: "Cum să te ameţească un om cu o prestanţă bine gândită?". Dorian Popa, atenționat de alte persoane înainte să ”bată palma” cu milionarul din Brașov. Cum l-a făcut Călin Donca să creadă că toate zvonurile sunt false- radioimpuls.ro

Etapele scrierii: generarea ideilor, planificare, scriere; rescrierea textului pentru a-i da coerență și claritate, pentru a nuanța ideile; corectarea greșelilor; prezentarea textului: scrisul de mână, așezarea în pagină; părțile textului: introducere, cuprins, încheiere; paragrafe; organizarea unui text în funcție de situația de comunicare; adecvarea la temă; etica redactării;

− Planul simplu de idei; planul dezvoltat de idei; rezumatul; transformarea vorbirii directe în vorbire indirectă;

− Tipare textuale de structurare a ideilor: narativ, descriptiv, dialogat, explicativ, exemplificare; argumentativ; comparație, analogie, pro-contra; integrarea părților etc.;

− Alte tipuri de texte: scrisoarea, e-mailul, jurnalul etc.;

− Comentarea unor pasaje din textele citite, descrierea unei emoții (bucurie, uimire, frică); caracterizarea personajului;

− Stil: proprietatea termenilor, puritate și adecvare situațională, originalitate, naturalețe, varietate, concizie, corectitudine gramaticală, respectarea normelor ortografice și de punctuație, modalități de exprimare a preferințelor și a opiniilor.

Programa pentru Evaluarea Națională 2022 la Limba și Literatura Română o puteți consulta în întregime, accesând site-ul  edu.ro/evaluarea-elevilor-de-clasa-viii.

Modele de subiecte pentru Evaluarea Națională la Limba și Literatura română

modele subiecte evaluarea națională română

Modele subiecte Evaluarea Națională 2022 Limba si Literatura Română.

[Sursa foto: Ministerul Educației]

modele subiecte evaluarea națională română

Modele subiecte Evaluarea Națională 2022 Limba si Literatura Română.

[Sursa foto: Ministerul Educației]

modele subiecte evaluarea națională română

Modele subiecte Evaluarea Națională 2022 Limba si Literatura Română.

[Sursa foto: Ministerul Educației]

modele subiecte evaluarea națională română

Modele subiecte Evaluarea Națională 2022 Limba si Literatura Română.

[Sursa foto: Ministerul Educației]

modele subiecte evaluarea națională română

Modele subiecte Evaluarea Națională 2022 Limba si Literatura Română.

[Sursa foto: Ministerul Educației]

modele subiecte evaluarea națională română

Modele subiecte Evaluarea Națională 2022 Limba si Literatura Română.

[Sursa foto: Ministerul Educației]

modele subiecte evaluarea națională română

Modele subiecte Evaluarea Națională 2022 Limba si Literatura Română.

[Sursa foto: Ministerul Educației]

Citeste si: Programă BAC 2022. Ce trebuie să înveți pentru proba de Informatică

 

 

 

 


Abonează-te pe


Partenerii nostri
Clipul zilei pe stirilekanald.ro:
Te-ar putea interesa si