Subiecte Admitere Medicină 2022: Admiterea la Medicină 2022 de la UMF București, UMF Cluj, UMF Târgul Mureș, UMF Iași, UMF Craiova și UMF Sibiu va avea loc pe 24 iulie 2022, iar examenul va fi grilă la toate universitățile. 

Subiectele de admitere de la UMF București, UMF Cluj, UMF Târgul Mureș, UMF Iași, UMF Craiova și UMF Sibiu le vom afla duminică, 24 iulie, după încheierea examenelor.

Subiecte admitere Medicină 2022- UMF București

Candidații vor specifica obligatoriu pe fișa de înscriere, precum și pe chestionarul de disciplină la alegere la care vor susține concursul de admitere.
La sfârşitul probei scrise, candidaţii predau chestionarul de concurs coordonatorului de sală şi semnează în tabelul de predare al acestuia. Caietul cu întrebări în posesia candidatului, cu excepția celor care se îngrijesc, indiferent din ce motiv, părăsesc sala înainte de finalizarea probei scrise.

Corectarea chestionarelor de concurs se realizează imediat după finalizarea probei scrise, în sala de concurs, în prezența candidatului și a unui martor (din rândul candidaților care semnează pe chestionar alături de candidat) prin citire computerizată (scanare) sau prin corectura manuală, în cazul imposibilității. realizării corecturii electronice urmând, ulterior, reverificarea tot prin citire computerizată a rezultatelor. În urma reverificărilor, punctajele comunicate în sala pot suferi modificări. Pe durata corectării lucrărilor, candidații rămân pe locurile de stabilitate la intrarea în sală.

Fiecare întrebare are un singur răspuns corect (materializat prin completarea integrală a căsuței
corespondente) pentru care se acordă un punct. Punctajul maxim al probei de concurs este de 100 puncte pentru facultățile de Medicină, Medicină Dentară și Farmacie. Punctajul se transformă în note. 

Nota minimă de admitere nu poate fi mai mică de 5 (cinci) sau decât un număr minim de puncte echivalente. Criteriul de clasificare este reprezentat de punctajul potrivit la proba scrisă. 

Lista candidaților admiși se afișează în ordinea descrescătoare a punctajului stabilit și în locurile limitate ale bugetului acordat fiecărei facultăți în parte. Lista candidaților respinși se afișează în ordine alfabetică.

Rezultatele concursului de admitere devin definitive (finale) după soluţionarea contestaţiilor.

Citeste si: Admitere liceu militar 2022-2023: Calendarul adaugarilor si examenelor

Contestațiile privind conținutul întrebărilor scrise sau corectitudinea grilei oficiale de răspunsuri se înregistrează la comisiile de admitere ale facultăților și se depun în termen de 2 ore de la finalizarea probei scrise. După acest termen nu mai este posibilă contestarea conținutului întrebărilor sau a corectitudinii grilei oficiale de răspunsuri.

Chestionarele de concurs constituie obiectul contestației privind verificările probei scrise (punctaj) se recorectează, prin citire computerizată (rescanare), în prezența candidatului care a depus contestația și comunicarea rezultatelor finale se face prin afișare, în termen de 24 de ore de la expirarea termenului de rezolvare a contestaţiilor.

Citeste si: Informatii despre pulsul normal in functie de varsta- catena.ro

Citeste si: Irinel Columbeanu și Irinuca, interviul anului pentru WOWbiz.ro. Detalii emoționante din culisele revederii de la aeroport- wowbiz.ro

După expirarea termenului de rezolvare și de răspuns la contestații, decizia comisiei de contestații privind rezultatul concursului de admitere este definitivă și nu mai poate fi modificată.

Subiecte admitere Medicină 2022-UMF Cluj

Universitatea de Medicină și Farmacie "Iuliu Hațieganu" Cluj-Napoca organizează examen de admitere în ciclul universitar de licență, sesiunea iulie 2022. 

Înscrierea candidaților are loc în perioada 4-15 iulie 2022, exceptând ziua de duminică, 10 iulie 2022.

Examen scris de admitere la programele de studiu: Farmacie, Asistență Medicală Generală, Radiologie și Imagistică, Balneo-fiziokinetoterapie și Recuperare, Tehnică Dentară, Nutriție și Dietetică- 23 iulie.

Pentru programele de Medicină și Medicină dentară examenul scris va avea loc pe 24 iulie 2022. Pe 25 iulie apar primele rezultate cu posibilitatea de a depune contestații, finalul urmând să fie afișat pe 26 iulie. 

Tematica pentru examen poate fi consultată aici.

Subiecte admitere Medicină 2022- UMF Târgul Mureș

Înscrierea candidaților se va face online în perioada 16 iulie-21 iulie 2022. Examenul scris va avea loc pe 24 iulie 2022.

Pentru informarea candidaților se va afișa o locație de locuri pe facultăți și programe de studii precum și dinamică zilnică a activităților candidaților, pe fiecare program.

După încheierea definitivă a programului, se vor întocmi listele nominale ale candidaților înscriși, în ordinea alfabetică și vor fi afișate pe site-ul universitatii și la locul vizibil, cu cel puțin 24 de ore înainte de a începe să probei, pe tabele tip, care vor cuprinde. facultatea, programul de studiu, probe de concurs, limba în care susțin probele și repartizarea pe sălile de concurs. Orice sesizare a candidaților privind existența unor inexactități a datelor precizate pe aceste tabele se verifică imediat, corecturile necesare efectuându-se direct pe listele afișate cel mai târziu cu 3 ore înainte de începerea probei, cu aprobarea Rectorului.

Subiecte admitere Medicină 2022- UMF Iași

Până pe 17 iulie doritorii se pot lua la examenul de admitere. Proba scrisă va avea loc pe 24 iulie 2022.

Dosarul de concurs va conține următorul document:

A.  fișă de ȋnscriere (generată în aplicație);
b.  cartea de identitate (sau adeverință de la Serviciul Evidența Populației în cazul pierderii actului original) în termen de valabilitate pentru toată perioada concursului de admitere;
c.  pașaportul, în cazul cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparținând Spațiului Economic European, ai Confederației Elvețiene cu domiciliul stabil într-unul din statele menționate;

Citeste si: Admitere liceu 2022 Edu.ro: Calculator medii pentru elevi. Ierarhia notelor la nivel judeţean/ a municipiului Bucureşti 

d.  diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă (în cazul absolvenților de liceu care au susținut examenul de bacalaureat în afara României) sau adeverința care atestă această calitate și în care se menționează media generală de bacalaureat și probele susținute la examenul de bacalaureat;
Diplomele de bacalaureat redactate în altă limba, vor fi însoțiți de traduceri în limba română, legalizate și autentificate de autoritățile de resort din țara emitentă.
e.  pentru candidații care provin din țările unde nu se susține examen de bacalaureat, copie legalizată după foile matricole din anii de liceu;
Dacă acestea nu sunt redactate în limba engleză sau franceză, este necesară traducerea legalizată a foilor matricole.
f.  document eliberat de CNRED (Consiliul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor)/ MEC care atestă că diploma de bacalaureat obținută în state ale Uniunii Europene, ale statelor aparținând Spațiului Economic European, ale Confederației Elvețiene sau în alte state îi conferă candidatului accesul la studii. de licență;
g.  certificat de naștere;
h.  certificat de căsătorie (unde este cazul);

Citeste si: Cosmin din Casa Iubirii a fost descalificat! Vestea care i-a lăsat pe concurenți cu gura căscată. „Ștefania, dacă mă crezi, eu te aștept!”- kfetele.ro

Citeste si: Fiul Gabrielei Firea, Tudor Ștefan, s-a căsătorit într-un cadru regal. Primele imaginile de la grandiosul eveniment- radioimpuls.ro

i.  adeverința medicală a medicului de familie în care este specifică faptul că respectivul candidat se află/nu se află în evidențe cu boli cronice și este „clinic sănătos”.
Candidații cu afecțiuni cronice vor prezenta adențe medicale vizate de medicul specialist. În adeverinţele respective se va menţiona în mod expres gradul deficienţei produse de boala de care suferă, conform criteriilor medicale de orientare şcolară şi profesională, din Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 427/1979. Nedeclararea acestor afecțiuni atrage după sine consecințele legale în vigoare. În cazul candidaților cu dizabilități care primesc avizul pentru „Apt pentru specializarea......” din partea Cabinetului Medical al UMF „Grigore T. Popa”, se va asigura suportul adițional adaptat nevoilor acestora.
j.  Ce atestă achitarea taxei de chitanță;
Scutirea de la plata acestei taxe se face numai pe baza documentelor doveditoare prezentate de candidați
Candidații de etnie rromă vor prezenta o recomandare scrisă din partea președintelui unei organizații civice, culturale sau politice, înregistrată legal, prin care se atestă apartenența la comunitatea romilor;
Candidații care provin din sistemul de protecție socială vor prezenta documente care să confirme apartenența acestei categorii;
Candidații care provin din mediul rural vor prezenta documente care să ateste absolvirea unui liceu din mediul rural (conform listei MEC);
k.  lista cu opțiuni pentru programele de licență, care se completează on-line (conform tabelului de mai jos) Candidații care, în baza rezultatelor concursului de admitere nu ocupă un loc la programul de studii ale ca primă opțiune, pot opta pentru următorul program de studii din lista de opțiuni, în limitele locurilor disponibile;
l. diploma de licență sau diplomă echivalentă, precum și adeverință din care să reiasă regimul financiar pentru fiecare an universitar pentru candida absolvenți ai învățământului superior care se înscriu pentru a urma un al doilea program de studiu.

Subiecte admitere Medicină 2022- UMF Craiova

Înscrierea candidaților se va efectua  exclusiv online   pentru toate programele de studii în perioada 11-17 iulie 2022.

Concursurile de admitere se vor desfășura astfel:

24 iulie 2022- Facultatea de Medicină 

                     - Facultatea de Medicină dentară- program de studii Medicina dentară

27 iulie 2022- Facultatea de Farmacie 

                     - Facultatea de Medicină dentară- program de studii Tehnică dentară

                     - Facultatea de Moașe și Asistență Medicală.

Subiecte admitere Medicină 2022- UMF Sibiu

 • Perioada de evaluare: 05.07. – 20.07.2022,
 • Validare dosare: 05.07. – 21.07.2022,
 • Data concursului: 24.07.2022, ora 10
 • Depunere contestaţii subiecte: 24.07.2022, orele 13-15
 • Afișare rezultate contestații subiecte: 25.07.2022
 • Afişarea rezultatelor: 25.07.2022
 • Depunere contestații rezultate: 25.07.2022, timp de 2 ore după afișarea rezultatelor
 • Afișare rezultate contestații: 26.07.2022
 • Confirmare locuri: 26.07 – 29.07.2022
 • Rezultate intermediare: 01.08.2022
 • Rezultate finala: 09.09.2022

 

 


Abonează-te pe


Partenerii nostri
Clipul zilei pe stirilekanald.ro:
Te-ar putea interesa si