Înscriere Admitere Medicină 2022: Regulamentul oficial

Înscriere Admitere Medicină 2022. Când au loc înscrierile, dar și când urmează să se susțină examenul de admitere la facultățile de medicina din țară?

Author: Alexandra Bercea marți 05 iulie 2022 , 14:10

DISTRIBUIE
acest articol
DIMENSIUNE
TEXT ARTICOL
Aa - Aa+

In articol:

Înscriere Admitere Medicină 2022. Iată care este perioada de înscriere pentru admiterea la Medicină 2022.

Potrivit Regulamentului Oficial UMFCD

III.

Concursul de admitere în ciclul de studii universitare de licenţă pentru anul universitar 2022–2023 pe domenii de studii va avea loc în aceeași zi pentru toate facultăţile Universităţii de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” din București.
Data concursului de admitere și perioada de înscriere se vor anunța pe site-ul universității.

IV. Înscrierea candidaților și depunerea documentelor obligatorii (scanate în format pdf) la concursul de admitere, sesiunea iulie 2022 se va face exclusiv on-line, pe platforma dedicată concursului de admitere, ce poate fi accesată la următoarea adresa web www.adm.umfcd.ro

Achitarea taxei de participare la concurs se va face prin intermediul platformei, printr-un procesator de plăți on-line integrat.

Pentru confirmarea locului, în vederea înmatriculării, candidații declarați admiși au obligația de a depune la secretariatele facultăților documentele în original în vederea înmatriculării, conform calendarului ce va fi anunțat.

V. Taxa de înscriere este de 300 lei pentru toate facultăţile şi specializările; 75% din cuantumul taxei reprezintă taxa administrativă, iar 25% taxa de participare; în cazul retragerii din concurs înaintea desfaşurării probelor, va fi returnată doar taxa de participare.


Taxa de înscriere va fi plătită printr-un procesator de plăți on-line integrat. Se va preciza numele candidatului, C.N.P.-ul și facultatea la care urmează să se înscrie candidatul, respectiv Facultatea de Medicină, Facultatea de Medicină Dentară, Facultatea de Farmacie sau Facultatea de Moaşe şi Asistenţă Medicală (FMAM).

Potrivit legii, copiii personalului didactic și didactic auxiliar aflat în activitate sau pensionat (până la vârsta de 26 ani ai candidatului) sunt scutiţi de la plata taxelor de înscriere la concursul de admitere la studii universitare de licenţă din Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” din Bucureşti. Pentru anul universitar 2022-2023, Senatul universitar aprobă scutirea de taxă de înscriere la concursul de admitere la studii universitare de licenţă pentru urmatoarele categorii de candidaţi:

Citeste si: Dată Admitere Medicină 2022: Când au loc examenele la UMF Bucureşti, UMF Cluj, UMF Târgul Mureş, UMF Iaşi, UMF Craiova şi UMF Sibiu?

a. orfanii de ambii părinţi;
b. candidații instituţionalizaţi în aşezăminte de ocrotire sau din plasament familial; c. copiii din familiile afectate de catastrofe naturale;
d. eroii revoluţiei române şi copiii acestora;

Scutirea de la plata acestor taxe se face numai pe baza documentelor doveditoare prezentate de candidați, respectiv:

 1. Copii după certificatele de deces ale părinţilor, în cazul celor orfani de ambii părinţi (până la vârsta de 26 ani ai candidatului);

 2. Adeverinţă de la Casa de copii sau adeverință de plasament familial

 3. Documente care atestă calitatea părintelui de „Erou martir al Revoluţiei”;

 4. Adeverinţe pentru copiii cadrelor didactice, conform legii;

 5. Adeverință de la primărie că aparțin familiilor afectate de catastrofe naturale.

Ce acte trebuie încărcate pe platformă

VI. Candidaţii vor încărca pe platforma pentru înscriere următoarele acte: Documente obligatorii (scanate în format pdf):

 1. Cererea tip de înscriere, semnata olograf de catre candidat – generată de aplicație;

 2. Carte de identitate sau paşaportul valabil;

 3. Certificatul de naştere;

 4. Diploma de bacalaureat sau diplomă echivalentă. Candidaţii care au promovat

  examenul de bacalaureat în sesiunile corespunzatoare anului universitar 2021-2022 pot prezenta în locul diplomei de bacalaureat, adeverinţa eliberată de către liceu în care trebuie menţionate obligatoriu media generală a examenului de bacalaureat, mediile obţinute în anii de studiu, termenul de valabilitate al adeverinţei şi faptul că nu a fost eliberată diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu cea de bacalaureat – recunoscută de M.E. (în cazul absolvenţilor de liceu care au susţinut examenul de bacalaureat în afara României).

 5. Certificat de căsătorie (dacă este cazul);

 6. Certificat de competenţă lingvistică pentru limba română eliberat de Disciplina de

  Limbi moderne a UMFCD (doar pentru cetăţenii membri ai Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene pentru admiterea în ciclul de studii universitare cu predare în limba româna);

 7. Adeverinţă medicală eliberată de către medicul şcolar sau de către medicul de familie care atestă că persoana respectivă este aptă din punct de vedere medical;

 8. Fotografie color tip buletin;

 9. Dovada achitării taxei de înscriere;

  9.1 Efectuare plată (prin procesator de plată integrat în aplicație);

  9.2 Scutire taxa inscriere – acte doveditoare;

 10. Documentele obligatorii pentru candidații absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ superior care doresc să urmeze o a doua specializare

10.1 Diploma de licenţă sau diploma echivalentă;
10.2 Adeverinţa din care să rezulte calitatea de student și forma de finanțare

(buget/taxa) pe întreaga perioadă a studiilor de licenta anterior absolvite.

11. Documentele doveditoare în functie de categoria de candidați:

11.1 Candidat olimpic – Act doveditor (M.E.), respectiv diploma de olimpic 11.2 Candidat pe locuri pentru rromi- Act doveditor
11.3 Candidat absolvent din centre de plasament- Act doveditor
11.4 Candidat absolvent de liceu din mediu rural- Act doveditor

12. Notă de informare privind procesarea datelor personale.

VII. Înscrierea şi înmatricularea olimpicilor se va face pe baza unui act doveditor cu recunoasterea M.E., respectiv diploma de olimpic. Candidaţii la studiile universitare de licenţă care au obţinut, în perioada studiilor liceale, distincții (premiile I, II, III, menţiune) la olimpiadele şcolare naționale/internaţionale și/sau la alte concursuri recunoscute de către Ministerul Educației la una dintre disciplinele aferente concursului de admitere în UMFCD, respectiv la Biologie, Chimie, Fizică, beneficiază de dreptul de a se înscrie, fără susţinerea concursului de admitere, pe locuri finanţate de la buget.

UMFCD acordă în afara cifrei de școlarizare finanțate de la buget și locuri fără taxă de școlarizare (F.M.A.M.) absolvenților cu diplomă de bacalaureat proveniți din centrele de plasament, în condițiile prezentului Regulament.
Conform legii, un candidat declarat admis poate beneficia de un loc de la buget o singură dată pentru fiecare din cele 3 cicluri de studii universitare (licenţă, masterat, studii doctorale). Depaşirea duratei învăţământului gratuit, prevazută de lege, se suportă de către studenţi, prin plata taxei aferente şcolarizării în ciclul respectiv de studii universitare.
După validarea înscrierii platforma va genera o legitimaţie de concurs.

Citeste si: Admitere facultate 2022: Când încep înscrierile la principalele universităţi din România?

 

 

 

 

 

 


Abonează-te pe

Clipul zilei pe stirilekanald.ro:
Te-ar putea interesa si