Printre măsurile propuse de guvern se numără amânarea deschiderii restaurantelor, locurilor de joacă și teatrele.

Obligativitatea purtării măștilor în spațiul închis rămâne valabilă și pentru următoarele 30 de zile, potrivit propunerii Executivului, în timp ce evenimentele în spații închise vor putea fi organizate cu limitarea la 20 de persoane.

Măsurile propuse de Guvern privind starea de alertă

1. În aplicarea dispoziţiilor art.

7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2020 privind stocurile de urgență medicală, precum şi unele măsuri aferente instituirii carantinei, aprobată cu completări prin Legea nr. 20/2020, cu completările ulterioare, și ale Hotărârii Guvernului nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc, secretarul de stat, șef al Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, dispune, în colaborare cu Ministerul Sănătății, prin ordin al comandantului acțiunii, măsurile necesare prevenirii şi combaterii infecțiilor cu coronavirusul SARS-CoV-2, în cadrul acțiunilor de răspuns la nivel național.

2. Se continuă coordonarea operaţională a serviciilor de ambulanţă și a serviciilor voluntare pentru situații de urgență de către inspectoratele judeţene/Bucureşti-lifov pentru situaţii de urgenţă, precum și a poliției locale de către Direcția generală de poliție a Municipiului Bucureşti/inspectoratele judeţene de poliție.

3. Se menţine obligativitatea asigurării continuității activităţii centrelor rezidenţiale de îngrijire şi asistență a persoanelor vârstnice, centrelor rezidenţiale pentru copii și adulți, cu și fără dizabilități, precum şi pentru alte categorii vulnerabile şi stabilirea și organizarea programului de lucru al angajaţilor, în funcție de contextul epidemiologic existent la nivel local şi cu respectarea normelor în

vigoare privind legislaţia în domeniul muncii.

4. Se menține desfășurarea în regim permanent a activității tuturor centrelor operative pentru situaţii de urgenţă cu activitatea temporară, precum și a Centrului Naţional de Coordonare și Conducere a Intervenţiei şi a centrelor județene! al municipiului București de coordonare şi conducere a intervenției.

5. Se consideră necesară menţinerea obligativităţii purtării măștii de protecţie în spaţiile publice închise, spaţiile comerciale, mijloacele de transport în comun şi la locul de muncă, în condiţiile stabilite prin ordin comun al ministrului sănătăţii şi al ministrului afacerilor interne.

6. Pentru toate persoanele care vin în România din ţările care nu fac obiectul excepţiei de la carantinare/izolare, stabilită de Institutul Naţional! de Sănătate Publică şi aprobată de Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă, se instituie măsura carantinării/izolării la locuinţa/locația declarată de persoana în cauză timp de 14 zile, împreună cu colocatarii, inclusiv familia/aparţinătorii, după caz.

7. Persoanele care vin în România din ţările care fac obiectul excepţiei de la carantinare/izolare, prevăzută la pct. 6, dar care, înaintea plecării din țara respectivă, nu au stat cel puţin 14 zile pe teritoriul acesteia, intră în carantină/izolare la locuința/locaţia declarată de persoana în cauză, împreună cu colocatarii, inclusiv familia/aparținătorii, după caz.

8. Persoanele care fie au plecat din România și petrec o perioadă mai scurtă de 14 zile în altă ţară exceptată de la măsura carantinării/izolării, fie au petrecut o perioadă de cel puţin 14 zile cumulativ în țări exceptate de la măsura carantinării/izolării nu intră în carantină/izolare la intrarea în România.

9. Prin excepţie de la prevederile pct. 6, persoanele care nu au posibilitatea îndeplinirii condiţiilor pentru carantina/izolarea la locuinţă/altă locaţie sau care solicită acest lucru pentru a nu își expune familia, pot opta pentru măsura carantinei instituționalizate, în spaţii special destinate puse la dispoziţie de autoritățile administraţiei publice locale.

10. Se menţine măsura introducerii în carantină instituţionalizată pentru o perioadă de 14 zile şi obligarea de a suporta contravaloarea cazării și hrănirii pe perioada carantinei instituționalizate, a persoanelor care nu respectă măsurile de carantină/izolare la locuinţă/ locaţia declarată.

11. Se propune ca persoanele aflate în izolare/ carantină instituționalizată la data intrării în vigoare a prezentei anexe, să rămână în izolare/ carantină în spaţiile respective, până la expirarea perioadei de 14 zile.

12. Se propune să fie exceptate de la prevederile pct. 6, următoarele categorii de persoane care nu prezintă simptome asociate COVID-19, cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind utilizarea materialelor individuale de protecție împotriva COVID-19:

a. conducătorii autovehiculelor de transport marfă cu capacitatea maximă autorizată mai mare de 2,4 tone;

b. conducătorii autovehiculelor pentru transport persoane care au mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului;

c. conducătorii auto prevăzuţi la lit. a) şi lit. b) care se deplasează în interesul desfășurării profesiei din statul de rezidenţă al acestora într-un alt stat membru al Uniunii Europene sau dintr-un alt stat al Uniunii Europene în statul de rezidență, indiferent dacă deplasarea se face prin mijloace individuale sau în cont propriu;

d. membri ai Parlamentului European, parlamentari și personal aparținând instituţiilor internaţionale și sistemului național de apărare, ordine publică și securitate națională;

e. piloţii de aeronave şi personalul navigant;

f. mecanicii de locomotivă şi personalul feroviar;

g. personalul navigant român, maritim şi fluvial care se repatriază prin orice mijloc de transport, care prezintă autorităților competente «certificatul pentru lucrătorii din transportul internațional», al cărui model este publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 096 1 din 24 martie 2020;

Citeste si: Orban: CNSU a decis prelungirea stării de alertă pe tot teritoriul ţării pentru 30 de zile

Citeste si: Arafat: „Este necesară prelungirea stării de alertă pentru a putea gestiona situaţia mult mai eficient”

Citeste si: Se reiau slujbele religioase în interiorul bisericilor. Ce reguli vor respecta credincioșii

h. personalul navigant maritim şi fluvial care efectuează schimbul de echipaj la bordul navelor aflate în porturile româneşti, indiferent de pavilionul pe care îl arborează, dacă la intrarea în ţară, precum şi la îmbarcarea/debarcarea de pe navă prezintă autorităţilor competente «certificatul pentru lucrătorii din transportul internațional», al cărui model este publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 096 1 din 24 martie 2020.

i. personalul navigant care debarcă de la bordul navelor de navigaţie interioară, care arborează pavilion român, într-un port românesc, cu condiţia asigurării de către angajatori a certificatului pentru lucrătorii din transportul internaţional, pe timpul deplasării de la navă la locaţia unde poate fi contactat în perioada dintre voiajuri;

j. lucrătorii transfrontalieri care intră în România din Ungaria, Bulgaria, Serbia, Ucraina sau Republica Moldova, precum şi cetăţenii români angajaţi ai operatorilor economici din țările menţionate, care la intrarea în ţară fac dovada raporturilor contractuale cu operatorii economici respectivi;

k. angajați ai operatorilor economici din România care efectuează lucrări, conform contractelor încheiate, în afara teritoriului României, la întoarcerea în ţară şi dovedesc raporturile contractuale cu beneficiarul din afara teritoriului național;

l. reprezentanţii companiilor străine care au filiale/sucursale/reprezentanțe sau agenţii pe teritoriul național, dacă la intrarea pe teritoriul României dovedesc raporturile contractuale cu entitățile economice de pe teritoriul naţional;

m. persoanele care intră în România pentru activități de utilizare, instalare, punere în funcțiune, mentenanţă, service al echipamentelor și tehnicii din domeniile medical, ştiinţific, economic, apărare, ordine publică și securitate națională, transporturi, precum şi persoanele care desfăşoară activități profesionale specifice în domeniile menționate, dacă dovedesc raporturile contractuale/ de colaborare cu beneficiarul/beneficiarii de pe teritoriul României, precum şi inspectorii organismelor internaționale;

n. membrii misiunilor diplomatice, oficiilor consulare şi ai altor reprezentanțe diplomatice acreditate la Bucureşti, posesori de pașapoarte diplomatice, personalul asimilat personalului diplomatic, precum şi membrii Corpului Diplomatic şi Consular al României şi posesorii de pașapoarte diplomatice sau de serviciu, precum si membrii familiilor acestora;

o. angajaţii sistemului național de apărare, ordine publică şi siguranță naţională care se întorc în România din misiuni executate în afara ţării, precum și membrii familiilor acestora;

p. elevii/studenţii, cetăţeni români sau cetăţeni cu domiciliul sau reşedinţa în afara României şi care au de susținut probe sau examene la încheierea ciclurilor de învățământ gimnazial/liceal/învățământ superior ori pentru activități legate de finalizarea studiilor în unități /instituții de învățământ de pe teritoriul ţării noastre.

13, Se propune menținerea ca pe perioada executării măsurii de izolare/carantină la domiciliu sau carantină instituționalizată, persoanele care nu prezintă simptome asociate COVID-19, să poată participa la ceremonialul de înmormântare în cazul decesului soțului/soției, unei rude/ afin de gradul 1-3, cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind utilizarea materialelor individuale de protecţie împotriva COVID-19, cu acordul Direcţiei de Sănătate Publică și avizul Centrelor Judeţene /al municipiului Bucureşti de coordonare şi conducere a intervenţiei.

14. Consideră necesară menţinerea interdicțiilor privind organizarea şi desfăşurarea de mitinguri, demonstraţii, procesiuni, concerte sau a altor tipuri de întruniri în spații deschise, precum și a întrunirilor de natura activităților culturale, științifice, artistice, sportive sau de divertisment în spaţii închise, cu excepţia celor organizate şi desfăşurate potrivit punctelor 15-24.

15. Activităţile de pregătire fizică în cadrul structurilor şi bazelor sportive, constând în cantonamente, antrenamente și competiții sportive organizate pe teritoriul României pot fi desfăşurate numai în condiţiile stabilite prin ordinul comun al ministrului tineretului şi sportului și ministrului sănătăţii;

16. Competiţiile sportive organizate în aer liber sau în bazine acoperite ori aflate în aer liber se pot desfăşura pe teritoriul României fără spectatori, numai în condiţiile stabilite prin ordinul comun al ministrului tineretului şi sportului și al ministrului sănătății;

17. În condiţiile pct. 15, se permite desfășurarea de către sportivii profesioniști, legitimaţi şi/sau de performanță a activităților de pregătire fizică în bazine acoperite sau aflate în aer liber, iar activităţile de pregătire fizică în spaţii închise sunt permise numai cu respectarea regulilor de distanţare între paticipanți, astfel încât să se asigure minimum 7 mp/persoană.

Citeste si: Informatii despre pulsul normal in functie de varsta- catena.ro

Citeste si: Ce a spus public Radu Ștefan Bănică despre Andreea Marin?! „Află ea după”. Nu s-a ferit și a recunoscut asta și despre Violeta- wowbiz.ro

18. Prevederile pct. 15, 16 şi 17 nu se aplică în cazul sporturilor de contact.

19. Activităţile instituțiilor muzeale, a bibliotecilor, librăriilor, studiourilor de producţie de film și audiovizual, precum şi evenimentele culturale în aer liber se desfășoară numai în condiţiile stabilite prin ordinul comun al ministrului culturii şi al ministrului sănătăţii.

20. În condiţiile pct. 19, organizarea şi desfăşurarea spectacolelor de tipul drive-in sunt permise numai dacă ocupanţii unui autovehicul sunt membrii aceleași familii, iar organizarea şi desfăşurarea în aer liber a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice și private sau a altor evenimente culturale sunt permise numai cu participarea a cel mult 500 de spectatori cu locuri pe scaune, aflate la distanță de minimum 2 metri unul față de celălalt, precum şi cu purtarea măştii de protecție.

21. Se propune ca activitatea cultelor religioase, inclusiv a slujbelor şi rugăciunilor colective, să se poată desfășura cu respectarea regulilor de protecție sanitară, stabilite prin ordin comun al ministrului sănătății şi al ministrului afacerilor interne.

22. Se propune interzicerea activităților recreative şi sportive desfăşurate în aer liber, cu excepţia celor care se desfășoară cu participarea a cel mult 6 persoane care nu locuiesc împreună, respectiv ciclismul, drumeţiile, alergarea, canotajul, alpinismul, vânătoarea, pescuitul şi alte activități recreative şi sportive desfăşurate în aer liber stabilite prin ordin comun al ministrului sănătății, după caz, cu ministrul tineretului şi sportului, ministrul mediului, apelor şi pădurilor sau ministrul agriculturii și dezvoltării rurale.

23. Se propune interzicerea participării la evenimente private în spaţii închise, cu excepția celor care se desfășoară cu participarea a cel mult 20 de persoane și cu respectarea regulilor de distanţare fizică.

24. Se propune interzicerea participării la evenimente private în spaţii deschise, cu excepția celor care se desfăşoară cu participarea a cel mult 50 de persoane şi cu respectarea regulilor de distanțare fizică.

25. Se propune interzicerea circulaţiei în interiorul localităților pentru persoanele aflate în grupuri pietonale mai mari de 6 care nu aparţin aceleiași familii, precum şi formarea unor asemenea grupuri.

26. Se propune menţinerea interzicerii intrării pe teritoriul României, prin punctele de trecere a frontierei de stat, a cetățenilor străini şi apatrizilor, definiţi potrivit OUG nr.194/2002 privind regimul străinilor în România, cu modificările și completările ulterioare, cu următoarele excepții:

a) membri de familie ai cetăţenilor români;

b) membri de familie ai cetățenilor altor state membre ale U.E. sau ale Spaţiului Economic European ori ai Confederaţiei Elveţiene, cu rezidență în România;

c) persoane care posedă o viză de lungă ședere, un permis de ședere sau un document echivalent permisului de ședere eliberat de autorități ori un document echivalent acestora emis de autoritățile altor state, potrivit dreptului U.E.;

d) persoane care se deplasează în interes profesional, dovedit prin viză, permis de şedere sau un alt document echivalent, respectiv cadre medicale, cercetători în domeniul medical, cadre medicale pentru îngrijire geriatrică, precum şi transportatorii și alte categorii de personal implicat în transportul de bunuri care asigură astfel de transporturi necesare;

e) personal diplomatic sau consular, personal al organizaţiilor internaționale, personal militar sau personal care poate asigura ajutor umanitar;

f) persoane în tranzit, inclusiv cei repatriați ca urmare a acordării protecției consulare;

g) pasageri care călătoresc din motive imperative;

h) persoane care au nevoie de protecţie internațională sau din alte motive umanitare.

27. Se propune ca instituirea carantinei în clădirile, localitățile şi zonele geografice să se stabilească în continuare prin ordin al comandantului acțiunii, la solicitarea comitetelor județene pentru situații de urgenţă, pe baza analizelor realizate de către direcțiile de sănătate publică şi avizate de către Institutul Naţional de Sănătate Publică.

28. Propune menținerea suspendării zborurilor efectuate de operatorii economici din aviație spre țările şi din aceste țări către România, pentru toate aeroporturile din România, pentru care nu se aplică excepția carantinării/ izolării, stabilite de Institutul Naţional de Sănătate Publică și aprobate de Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă.

29. Se pot relua zborurile către și dinspre ţările care fac obiectul excepţiei de la carantinare/izolare stabilite de Institutul Naţional de Sănătate Publică şi aprobate de Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă.

30. Sunt exceptate de la prevederile pct. 28 următoarele categorii de zboruri:

a) efectuate cu aeronave de stat;

b) de transport marfă și/sau corespondență;

c) umanitare sau care asigură servicii medicale de urgenţă;

d) pentru căutare-salvare sau de intervenție în situaţii de urgenţă, la solicitarea unei autorități publice din România;

e) având drept scop transportul echipelor de intervenţie tehnică, la solicitarea operatorilor economici stabiliți în România;

f) aterizări tehnice necomerciale;

g) de poziţionare a aeronavelor, fără încărcătură comercială (ferry);

h) tehnice în scopul efectuării unor lucrări la aeronave;

1) efectuate de transportatori aerieni deținători de licență de operare în conformitate cu reglementările Uniunii Europene, prin curse neregulate (charter), pentru transportul lucrătorilor sezonieri sau pentru repatrierea unor cetățeni străini, din România către alte state, cu avizul Autorităţii Aeronautice Civile Române şi al autorității competente din statul de destinaţie;

j) efectuate de transportatori aerieni deținători de licență de operare în conformitate cu reglementările Uniunii Europene, prin curse neregulate (charter), din alte state către România pentru repatrierea cetăţenilor români, cu avizul Autorității Aeronautice Civile Române, în baza acordului Ministerului Afacerilor Interne şi al Ministerului Afacerilor Externe;

k) efectuate de transportatori aerieni deținători de licenţă de operare în conformitate cu reglementările Uniunii Europene, prin curse neregulate (charter), pentru transportul lucrătorilor din sectorul transporturilor prevăzuţi în anexa nr. 3 la Comunicarea privind implementarea Culoarelor Verzi („Green Lanes) în temeiul Orientărilor privind măsurile de gestionare a frontierelor în vederea protejării sănătății și a asigurării disponibilității mărfurilor şi serviciilor esenţiale- C(2020) 1897, din 23.03.2020, din România către alte state și din alte state către România, cu avizul Autorităţii Aeronautice Civile Române și al autorității competente din statul de destinaţie.

31. Consideră necesară menţinerea închiderii temporare, totale sau parţiale, a următoarelor puncte de trecere a frontierei de stat:

31.1. la frontiera româno-ungară:

a) Săcuieni, județul Bihor (cu excepția circulației lucrătorilor transfrontalieri);

b) Carei, judeţul Satu Mare.

31.2. la frontiera româno-bulgară:

a) Lipnița, județul Constanţa;

Citeste si: Geta Sterp, absolventă de facultate! Mesajul emoționante pe care l-a transmis sora lui Culiță Sterp! „Acum 4 ani, pășeam timizi și cu emoții pe porta facultății!”- kfetele.ro

Citeste si: Corina Bud își cere scuze pentru comentariile la adresa lui Babasha. Cum își explică reacția: ”Face parte din job să fii adulat sau huiduit”- radioimpuls.ro

b) Dobromir, judeţul Constanţa;

c) Bechet, judeţul Dolj (cu excepția traficului de marfă).

31.3. la frontiera româno-ucraineană:

a) Isaccea, județul Tulcea.

31.4. la frontiera româno-sârbă:

a) Drobeta-Turnu Severin, județul Mehedinţi (cu excepția traficului de marfă);

b) Orşova, judeţul Mehedinţi;

c) Moldova Nouă, judeţul Caraş-Severin;

d) Naidăș, județul Caraş-Severin;

e) Vălcani, judeţul Timiș;

f) Stamora-Moraviţa, județul Timiş- feroviar (cu excepţia traficului de marfă);

g) Lunga, judeţul Timiş;

h) Foeni, judeţul Timiş;

32. Se propune menținerea suspendării consumului produselor alimentare şi băuturilor alcoolice şi nealcoolice în spaţiile comune de servire a mesei din restaurante, hoteluri, moteluri, pensiuni, cafenele sau alte localuri publice, din interiorul clădirilor.

33. În spaţiile menţionate la pct. 32 se consideră necesar să fie permisă prepararea hranei şi comercializarea produselor alimentare şi băuturilor alcoolice care nu se consumă în spaţiile respective destinate acestui scop.

34. Se propune ca prepararea, comercializarea și consumul produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice să fie permise în spaţiile special destinate dispuse în exteriorul clădirilor, în aer liber, cu asigurarea unei distanţe de minimum 2 m între mese şi participarea a maximum 4 persoane la o masă, dacă sunt din familii diferite, şi cu respectarea măsurilor de protecţie sanitară stabilite prin ordin comun al ministrului sănătăţii, ministrului economiei, energiei şi mediului de afaceri şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor.

35. În centrele comerciale în care îşi desfășoară activitatea mai mulți operatori economici în scopul realizării activităților de comercializare cu amănuntul a produselor şi serviciilor, nu este permisă:

a) activitatea restaurantelor, cafenelelor sau altor asemenea unităţi de alimentaţie publică, cu excepția celor dispuse în exteriorul clădirilor, în aer liber, cu asigurarea unei distanțe minime de 2 metri între mese și cel mult 4 persoane care nu sunt membri ai aceleiaşi familii la o masă.

b) exploatarea locurilor de joacă, a sălilor de jocuri şi a cinematografelor.

36. Se propune ca transportul aerian să se desfășoare în continuare cu respectarea măsurilor şi restricțiilor referitoare la igiena şi dezinfecția spaţiilor comune, echipamentelor, mijloacelor de transport şi aeronavelor, procedurile și protocoalele din interiorul aeroporturilor și aeronavelor, regulilor de conduită pentru personalul operatorilor aeroportuari, aerieni şi pentru pasageri, precum şi privitor la informarea personalului şi pasagerilor, în scopul prevenirii contaminării pasagerilor şi personalului ce activează în domeniul transportului aerian, în condiţiile stabilite prin ordin comun al ministrului transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor, ministrului sănătății şi al ministrului afacerilor interne.

37. Se propune ca transportul feroviar să se desfășoare în continuare cu respectarea măsurilor şi restricțiilor referitoare la igiena şi dezinfecția spațiilor comune din gări, halte, stații sau puncte de oprire, a echipamentelor și garniturilor de tren, procedurile și protocoalele din interiorul gărilor, haltelor, stațiilor sau punctelor de oprire, dar şi în interiorul vagoanelor și garniturilor de tren, gradul și modul de ocupare al materialului rulant, regulile de conduită pentru personalul operatorilor şi pentru pasageri, precum și privitor la informarea personalului și pasagerilor, în scopul prevenirii contaminării pasagerilor şi personalului ce activează în domeniul transportului feroviar, în condiţiile stabilite prin ordin comun al ministrului transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor, ministrului sănătăţii și al ministrului afacerilor inteme.

38. Se propune ca transportul rutier să se desfășoare în continuare cu respectarea măsurilor și restricțiilor referitoare la igiena și dezinfecția mijloacelor de transport persoane, procedurile şi protocoalele din interiorul mijloacelor de transport, gradul şi modul de ocupare a mijloacelor de transport, regulile de conduită pentru personalul operatorilor şi pentru pasageri, precum şi privitor la informarea personalului şi pasagerilor, în scopul prevenirii contaminării pasagerilor şi personalului ce activează în domeniul transportului rutier, în condiţiile stabilite prin ordin comun al ministrului
transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor, ministrului sănătății şi al ministrului afacerilor interne.

39. Se propune ca transportul naval să se desfășoare în continuare cu respectarea măsurilor şi restricțiilor referitoare la igiena şi dezinfecția navelor de transport persoane, procedurile şi protocoalele din interiorul navelor de transport persoane, gradul şi modul de ocupare al navelor de transport persoane, regulile de conduită pentru personalul operatorilor şi pentru pasageri, precum şi privitor la informarea personalului și pasagerilor, în scopul prevenirii contaminării pasagerilor și personalului ce activează în
domeniul transportului naval, în condiţiile stabilite prin ordin comun al ministrului transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor, ministrului sănătății şi al ministrului afacerilor interne.

40. Se propune ca transportul intern și internaţional de mărfuri și persoane să se desfășoare în continuare, în condițiile stabilite prin ordin comun al ministrului transporturilor, infrastructurii și comunicaţiilor, ministrului sănătăţii și al ministrului afacerilor interne.

41. Se propune suspendarea activității operatorilor economici desfăşurată în spaţii închise în următoarele domenii: activități în piscine, locuri de joacă și săli de jocuri.

42. Se propune menținerea instituirii obligaţiei pentru instituţiile și autoritățile publice, operatorii economici și profesionişti de a organiza activitatea, astfel încât să asigure, la intrarea în sediu, în mod obligatoriu, triajul epidemiologic și dezinfectarea obligatorie a mâinilor, atât pentru personalul propriu, cât şi pentru vizitatori, în condiţiile stabilite prin ordin comun al ministrului sănătăţii și al ministrului afacerilor interne.

43, Se consideră necesară instituirea obligativității de organizare a activităţii la nivelul cabinetelor stomatologice şi unităților sanitare non-COVID, în condițiile stabilite prin ordinul ministrului sănătăţii.

44. Se propune instituirea obligației operatorilor economici care desfășoară activități de jocuri de noroc, îngrijire personală, primire turistică cu funcțiuni de cazare, precum şi activităţi de lucru în birouri cu spaţii comune în sistem deschis de a respecta normele de prevenire stabilite prin ordinul comun al ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri şi al ministrului sănătăţii, în baza căruia își pot desfăşura activitatea.

45, Se propune instituirea obligaţiei operatorilor economici care desfășoară activităţi de administrare a ştrandurilor exterioare, a piscinelor exterioare sau sălilor de sport/fitness de a respecta normele de prevenire stabilite prin ordinul comun al ministrului tineretului și sportului și al ministrului sănătăţii.

46. Se propune instituirea obligaţiei operatorilor economici care desfăşoară activități de tratament balnear de a respecta normele de prevenire stabilite prin ordinul ministrului sănătăţii.

47. Se propune ca suprafaţa sectorului/subsectorului de plajă amenajată folosită pentru închirierea şezlongurilor și umbrelelor în suport fix să fie de maximum 70% din suprafața totală închiriată, diferența reprezentând-o zona destinată plajei pe nisip. La dimensionare nu se vor lua în calcul spaţiile destinate amplasării altor dotări de pe plajă.

48. Se propune ca accesul pe plaja neamenajată să se facă în mod liber, cu respectarea regulilor de distanțare fizică. Utilizarea plajei se va face cu menţinerea unei distanţe de cel puţin 2 m între persoane în orice moment, cu excepția membrilor aceleiaşi familii.

49. Se propune ca accesul persoanelor pe suprafețele de plaje amenajate cu şezlonguri să se realizeze doar cu asigurarea obligatorie de şezlonguri pentru fiecare dintre persoanele prezente, asigurarea unei distanțe de minimum 2 m între şezlongurile care sunt utilizate de persoane din familii diferite şi cu respectarea normelor de prevenire stabilite prin ordin comun al ministrului economiei, energiei şi mediului de afaceri, al ministrului sănătății şi al ministrului mediului, apelor şi pădurilor. Aceleaşi reguli de distanţare fizică se aplică şi pentru suprafaţa de 30% fără şezlonguri.

50. Se propune ca activitatea în creşe, grădinițe şi after-school-uri, pe perioada vacanței de vară, să fie permisă numai cu respectarea condiţiilor stabilite prin ordin comun al ministrului educaţiei şi cercetării, al ministrului muncii şi protecției sociale şi al ministrului sănătății.

51. Se propune să se permită în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ organizarea şi destășurarea examenelor pentru elevi/studenți, cadre didactice, precum şi activitățile specifice unităților/instituţiilor de învățământ în condiţiile respectării măsurilor de prevenire stabilite prin ordin comun al ministrului educaţiei şi cercetări: şi al ministrului sănătăţii.


Abonează-te pe


Partenerii nostri
Clipul zilei pe stirilekanald.ro:
Te-ar putea interesa si