Militarii si politistii raman cu aceleasi salarii, dar sporurile se vor dubla. Serviciul de permanenta, un plus de 40% la salariu

Comisia Juridica a Camerei Deputatilor si-a dat avizul asupra Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.9/2017 privind unele masuri bugetare in anul 2017, fiind aprobate, de asemenea, si o serie de amendamente ce priveste in mod special salarizarea militarilor, politistilor si angajatilor din Pentineciare. Asa cum era de asteptat, marirea salariului de baza al militarilor si politistilor la 1.450 lei, fara sporuri si indemnizatii incluse, nu a fost pe placul parlamentarilor, care nu au aprobat amendamentul.

A.L., vineri 07 aprilie 2017 , 09:46

DISTRIBUIE
acest articol
DIMENSIUNE
TEXT ARTICOL
Aa - Aa+

Potrivit amendamentelor aprobate de Comisia Juridica, incepand cu data de 1 aprilie 2017, majorarea sporurilor este de 100% din salariul de baza/solda de functie/salariul de functie.

De asemenea, personalul militar si politistii care asigura servicii de permanenta bneficiaza pentru aceasta perioada de o majorare de 40% din salariul de baza/solda de functie. Drepturile de mai sus nu constituie majorari ale soldei/salariului si nu vor fi luate in calcul la calcularea pensiei.

Prezentam mai jos amendamentele in intregime, precum si motivatia lor, asa cum a fost aprobata de Comisia Juridica a Camerei Deputatilor.

La articolul 1, dupa alineatul (3) se introduc doua noi alineate, alin.(31) ¬i (32), cu urmatorul cuprins:

incepand cu 1 aprilie 2017, majorarea prevazuta la art.13 alin.(5) din Ordonan¬a de urgen¬ta a Guvernului nr.103/2013 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2014, precum si alte masuri in domeniul cheltuielilor publice, aprobata cu completari prin Legea nr. 28/2014, cu modificarile si completarile ulterioare, este de 100% din salariul de baza/solda de functie/salariul de functie acordat in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

(32) Personalul militar, politistii, functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciarelor si personalul civil din cadrul institutiilor publice din sistemul de aparare planificat sa asigure continuitatea indeplinirii atribut¬iilor specifice, in afara programului normal de lucru, de la domiciliu, beneficiaza pentru aceasta perioada de o majorare de 40% din salariul de baza/solda de functie/salariul de functie acordat in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

(33) Drepturile prevazute la alin. (32) nu constituie majorari ale soldei de functie/salariului de functie in sensul prevederilor art. 60 alin. (1) din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificarile si completarile ulterioare, s¬i nu modifica modalitatea de determinare a bazei de calcul folosita pentru stabilirea pensiilor militare de stat.

(34) Conditiile de acordare a majorarii prevazute la alin. (32), inclusiv activita¬ile pentru care se asigura continuitatea indeplinirii atributiilor specifice, se stabilesc prin ordin al conducatorilor institutiilor publice de aparare, ordine publica si securitate nationala.

La articolul 4, se introduc sase noi alineate, alineatele (2)-(7), cu urmatorul cuprins:

Prin exceptie de la prevederile art.1 alin.(1), incepand cu luna martie 2017, pentru personalul militar, politistii, functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciarelor si personalul civil din cadrul institutiilor publice din sistemul de aparare, ordine publica si securitate nationala, sporurile, indemnizatiile si alte asemenea drepturi specifice, stabilite proportional cu timpul efectiv lucrat si care nu fac parte, potrivit legii, din salariul de baza/salariul functiei de baza/solda functiei de baza, precum si drepturile salariale acordate pentru risc si suprasolicitare neuropsihica, se determina prin raportare la salariul de baza/solda de functie/salariul de functie acordat in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

(3) Cuantumul drepturilor salariale acordate potrivit alin. (2) nu poate fi mai mic decat cel stabilit prin raportare la modalitatea de calcul utilizata in luna februarie 2017.

(4) Drepturile prevazute la alin.(2) nu constituie majorari ale soldelor de functie/salariilor de functie in sensul prevederilor art. 60 alin. (1) din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificarile si completarile ulterioare, si nu modifica modalitatea de determinare a bazei de calcul folosita pentru stabilirea pensiilor militare de stat.

(5) Prin exceptie de la prevederile art. 1 alin. (1), incepand cu luna aprilie 2017, personalul militar, politistii si functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciarelor beneficiaza de prevederile art. 3^1 alin. (6) si (9) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.57/2015 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2016, prorogarea unor termene, precum si unele masuri fiscal-bugetare, cu modificarile si completarile ulterioare.

(6) incepand cu martie 2017, prin derogare de la prevederile art. 22 alin. (1), (2) si (3) din Legea cadru nr. 284/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru personalul militar, politistii si functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciarelor care isi desfasoara activitatile in unitatile sanitare din reteaua proprie a ministerelor si institutiilor din sistemul de aparare, ordine publica si securitate nationala, sporurile si alte asemenea drepturi specifice acestei activitati de specialitate, care nu fac parte, potrivit legii, din salariul functiei de baza/solda functiei de baza, se acorda prin raportare la baza de calcul reprezentata de valorile nominale ale salariilor de baza stabilite conform prevederilor art. 3^2 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, corespunzatoare functiilor indeplinite si vechimii in munca aferente valorilor respective, potrivit legii, cu incadrarea in prevederile bugetare aprobate.

(7) De prevederile alin. (6) beneficiaza si personalul militar, politistii si functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciarelor confirmat in specialitati corespunzatoare serviciului medical si care isi desfasoara activitatea in unitati, structuri si formatiuni ale ministerelor si institutiilor din sistemul de aparare, ordine publica si securitate nationala."

Pentru a motiva aceste amendamente, Comisia Juridica a Camerei Deputatilor a scris:

„Discrepantele salariale inregistrate la nivelul diferitelor categorii de personal din cadrul sistemului de aparare, ordine publica si securitate

nationala fata de alte domenii de activitate, s-au produs incepand cu data de 01.08.2016, in mod deosebit, prin modalitatea de calcul diferita a sporurilor si a altor drepturi specifice activitatii, in contextul evolutiei rapide a nivelului salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata, in conditiile in care baza de calcul a acestor elemente salariale se situeaza in majoritatea cazurilor la nivelul stabilit la data de 31.12.2009.

Totodata, discrepantele salariale inregistrate intre medicii militari/politisti, pe de o parte, si medicii civili, pe de alta parte, s-au produs incepand cu data de 01.08.2016, dupa intrarea in vigoare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 20/2016 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2016, prorogarea unor termene, precum si unele masuri fiscal-bugetare si pentru modificarea si completarea unor acte normative, act normativ care a stabilit modificari semnificative in salarizarea medicilor civili. in context, constatam faptul ca discrepantele s-au produs, in mod deosebit, prin modalitatea de calcul diferita a sporurilor si a altor drepturi specifice activitatii personalului civil care isi desfasoara activitatea in unitatile aflate in subordinea Ministerului Sanatatii, precum si in unitatile din reteaua ministerelor si institutiilor cu retea sanitara proprie.

Consecinta fireasca a aplicarii prevederilor mentionate mai sus este cea de parasire de catre personalul militar/de politie de specialitate medico-sanitar apartinand sistemului de aparare, ordine publica si securitate nationala (sistem supus unor rigori/ingradiri specifice sistemului de aparare nationala), in favoarea sistemului public/privat de sanatate.

Mentinerea discrepantelor salariale intre aceste categorii de personal (medici militari/de politie si medici civili) genereaza un climat de munca neproductiv cu implicatii majore asupra actului medical.

in ultimul an au fost inregistrate treceri in rezerva semnificative, in mod special pe segmentul medicilor militari/de politie cu inalta specializare si la varste relativ tinere, in conditiile in care procesul de formare a unui medic specialist/primar este unul care se efectueaza pe o perioada mare de timp si implica resurse financiare considerabile.

 

Clipul zilei pe stirilekanald.ro:
Te-ar putea interesa si