Ministerul Educatiei vrea sa interzica meditatiile contracost. Personalul didactic, obligat sa refuze cadourile

Ministerul Educatiei a lansat, luni, dezbaterea publica referitoare la Codul de etica pentru învatamantul preuniversitar, care impune cadrelor didactice sa respecte valori si principii precum ocrotirea sanatatii fizice, psihice si morale a elevilor si sa elimine orice activitati care genereaza coruptie, printre care: fraudarea examenelor; solicitarea, acceptarea sau colectarea unor sume de bani, cadouri sau prestarea anumitor servicii de interes privat pentru cadrul didactic, în vederea beneficierii de catre elevi de tratament preferential; traficul de influenta si favoritismul; oferirea de meditatii contra cost, cu proprii elevi, prin constrangere.

luni 19 decembrie 2016 , 20:30

DISTRIBUIE
acest articol
DIMENSIUNE
TEXT ARTICOL
Aa - Aa+

Dezbaterea publica porneste de la propunerea Consiliului National de Etica din învatamantul preuniversitar (CNE).

Proiectul prevede ca personalul didactic trebuie sa îsi desfasoare activitatea profesionala în conformitate cu urmatoarele valori si principii: impartialitate si obiectivitate;  independenta si libertate profesionala; responsabilitate morala, sociala si profesionala; integritate morala si profesionala; confidentialitate si respectul pentru sfera privata;  primatul interesului public;  respectarea si promovarea interesului superior al educabilului (elevului, n.r.); respectarea legislatiei generale si a celei specifice domeniului; respectarea autonomiei personale;  onestitate si corectitudine intelectuala; atitudine decenta si echilibrata; toleranta si încurajarea diversitatii; autoexigenta în exercitarea profesiei; interes si responsabilitate în raport cu propria formare profesionala, în cresterea calitatii activitatii didactice si a prestigiului unitatii/institutiei de învatamant preuniversitar, precum si a specialitatii/domeniului în care îsi desfasoara activitatea; implicare în democratizarea societatii, scrie news.ro.

În relatiile cu elevii, personalul didactic are obligatia de a cunoaste, respecta si aplica un set de norme de conduita pentru ocrotirea sanatatii fizice, psihice si morale a acestora, prin: supravegherea pe parcursul activitatilor desfasurate în unitatea de învatamant, cat si în cadrul celor organizate de unitatea de învatamant în afara acesteia;  monitorizarea, semnalizarea si interzicerea agresiunilor verbale si/sau fizice si a tratamentelor umilitoare/degradante asupra elevilor; asigurarea protectiei fiecarui elev, prin denuntarea formelor de violenta verbala/fizica exercitate asupra acestora, a oricarei forme de discriminare, abuz, neglijenta sau de exploatare a acestora; combaterea oricaror forme de abuz; interzicerea hartuirii sexuale si a relatiilor sexuale cu educabilii, se mai arata în proiect.

Cadrele didactice sunt obligate sa elimine orice activitate care genereaza coruptie, precum fraudarea examenelor;  solicitarea, acceptarea sau colectarea de catre personalul didactic a unor sume de bani, cadouri sau prestarea anumitor servicii de interes privat pentru cadrul didactic, în vederea beneficierii de catre elevi de tratament preferential ori sub amenintarea unor sanctiuni,  de orice natura ar fi acestea;  traficul de influenta si favoritismul;  oferirea de meditatii contra cost, cu proprii elevi, prin constrangere, potrivit proiectului.

De asemenea, profesorii sunt obligati sa asigure egalitatea de sanse si sa promoveze principiile educatiei incluzive, precum si sa sustina demnitatea si recunoasterea meritului personal al fiecarui elev.

În relatia cu parintii/tutorii legali, personalul didactic trebuie sa respecte, potrivit Codului, urmatoarele norme de conduita:  stabilirea unei relatii de încredere mutuala si a unei comunicari deschise;  confidentialitatea informatiilor si datelor furnizate si a dreptului la viata privata si de familie;  nu accepta sau impune, în relatia cu parintii/tutorii sau sustinatorii legali, dobandirea/primirea de bunuri materiale sau sume de bani pentru serviciile educationale oferite; poate recomanda auxiliare curriculare sau materiale didactice, cu precadere cele deschise si gratuite, fara a impune achizitionarea celor non-gratuite.

Codul mai prevede ca în relatiile profesionale colegiale, personalul didactic va respecta si aplica urmatoarele norme de conduita:  asigurarea respectului reciproc, orice actiune trebuie întreprinsa cu onestitate intelectuala si morala; exercitarea solidaritatii între colegi, în situatii în care interesul comun al educatiei trebuie aparat; sustinerea cooperarii si sprijinului reciproc în activitatile de predare-învatare si în apararea intereselor profesionale; toleranta diferentelor si evitarea denigrarii; respectul sferei private; încurajarea competitiei loiale; semnalizarea fraudei intelectuale si a plagiatului; evitarea practicarii oricarei forme de discriminare în relatiile cu ceilalti colegi.Totodata, personalului didactic îi este interzis, în exercitarea activitatilor scolare si extrascolare, sa foloseasca dotarile si baza materiala din spatiile de învatamant  în vederea obtinerii de beneficii financiare personale directe sau indirecte; sa foloseasca, sa produca sau sa distribuie materiale pornografice scrise, audio ori vizuale; sa organizeze activitati care pot pune în pericol vadit siguranta si securitatea elevilor sau a altor persoane aflate în incinta unitatii/institutiei de învatamant; sa consume substante psihotrope, etnobotanice si/sau alcool; sa încurajeze consumul de substante psihotrope, etnobotanice si alcool de catre elevi; sa organizeze pariuri si jocuri de noroc, se mai arata în proiect.

Codul prevede ca orice persoana implicata în mod direct sau indirect în activitatile din domeniul educational preuniversitar, care considera, în mod întemeiat, ca este victima sau martorul unui comportament lipsit de etica profesionala din partea unei/unor persoane din cadrul personalului didactic, are dreptul de a sesiza Comisia judeteana/a municipiului Bucuresti de etica.Sesizarile trebuie facute în scris, pe adresa electronica sau fizica, a Comisiei de etica, potrivit proiectului. Sesizarile pot fi individuale sau colective si primesc un numar de înregistrare care se comunica persoanei/persoanelor care au facut sesizarea. În termen de maxim 30 de zile Comisia de etica trebuie sa dea un raspuns oficial, precizeaza Ministerul Educatiei.

Toti cei interesati sunt invitati sa transmita propuneri de îmbunatatire a documentului redactat de CNE, în perioada 19 decembrie 2016 - 17 februarie 2017, pe adresa de e-mail [email protected]

 

Clipul zilei pe stirilekanald.ro:
Te-ar putea interesa si