Ședință de guvern. Modificări privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor

Executivul condus de Florin Cîțu se reunește joi în ședință de guvern începând cu ora 12.00.Pe agenda ședinței Guvernului României din 13 mai 2021, publicată pe site-ul gov.ro, figurează 18 proiecte de Hotărâre și două Memorandumuri. Vezi lista lor integrală mai jos.

Author: Razvan Ilie Thursday 13 May 2021 , 07:09

DISTRIBUIE
acest articol
DIMENSIUNE
TEXT ARTICOL
Aa - Aa+

In articol:

Guvernul urmează să aprobe în şedinţa de joi, printr-o hotărâre, modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, aprobate, anterior prin HG nr. 52/2011.

Citeste si: Ce a obținut premierul Florin Citu în vizita la Bruxelles

Ce se schimbă cu privire la indemnizaţia pentru creşterea copilului 

În nota de fundamentare a actului normativ se arată că în modificările avute în vedere prin proiectul de HG se propun, printre altele: "eliminarea din cuprinsul normelor metodologice a prevederilor referitoare la plata contribuţiei individuale de asigurări sociale de sănătate persoanelor care beneficiază de indemnizaţia pentru creşterea copilului; reglementarea acordării stimulentului de inserţie în cuantumurile prevăzute de ordonanţa de urgenţă, respectiv 1.500 şi 650 de lei, în funcţie de momentul la care se solicită dreptul la concediul şi indemnizaţia pentru creşterea copilului, în perioada până la împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu dizabilităţi".

Se mai menţionează în nota de fundamentare, pentru a se asigura "o comunicare mai flexibilă" a deciziilor de acordare a acestor drepturi, emise de directorii executivi ai agenţiilor pentru plăţi

şi inspecţie socială judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, se propune "includerea poştei electronice ca mijloc de comunicare a deciziilor pe lângă cea directă (la oficiu) şi cea prin serviciile poştale".

Citeste si: VIDEO -Nunțile, încă interzise, mirii au trecut granița ca să petreacă

Alte acte normative în ședința de Guvern

Printr-o altă hotărâre, Executivul urmează să aprobe Strategia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă 2021-2027 şi Planul de acţiuni pe perioada 2021- 2027 pentru implementarea Strategiei.

În şedinţa de guvern ar urma să fie adoptat şi un proiect de hotărâre privind Programul naţional integrat pentru protecţia victimelor violenţei domestice şi metodologia-cadru privind organizarea şi funcţionarea reţelei naţionale inovative integrate de locuinţe protejate destinate victimelor violenţei domestice.

Pe agenda ședinței de Guvern, mai figurează şi proiectul de hotărâre pentru aprobarea Strategiei naţionale pentru prevenirea şi combaterea antisemitismului, xenofobiei, radicalizării şi discursului instigator la ură, aferentă perioadei 2021- 2023 şi a Planului de acţiune al Strategiei.

Tot printr-o hotărâre, Guvernul va aproba condiţiile în care poliţiştii de penitenciare pot beneficia de concedii de odihnă, concedii de studii, învoiri plătite, concedii fără plată şi bilete de odihnă.

Redresarea ISU, pe ordinea de zi

Executivul ar urma să adopte şi un memorandum având ca temă redresarea Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă şi a structurilor subordonate.

În document se arată, printre altele, că având în vedere "situaţia deficitară a IGSU şi a structurilor subordonate în ceea ce priveşte alocarea resurselor umane, atât sub aspectul insuficienţei, cât şi sub cel al necesităţii de 'întinerire' a acestora, cea mai potrivită soluţie identificată pentru remedierea actualelor neajunsuri şi vulnerabilităţi o constituie suplimentarea numărului de posturi la nivelul structurilor de intervenţie, prin majorarea numărului actual (care este nesemnificativ) de posturi de soldaţi şi gradaţi profesionişti".

Astfel, faţă de cele semnalate, prin memorandum se propun, printre altele, spre aprobarea în Guvern "suplimentarea efectivelor Ministerului Afacerilor Interne cu 8.546 de posturi, din care 121 de ofiţeri, 25 de maiştri militari şi subofiţeri şi 8.400 de soldaţi şi gradaţi profesionişti".

Agenda ședinței de Guvern

I.    PROIECTE DE HOTĂRÂRI

1.    PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 52/2011
Proiectul poate fi consultat la adresa:  https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/05/HG-15.pdf
2.    PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Strategiei Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă 2021-2027 și a Planului de acțiuni pe perioada 2021- 2027 pentru implementarea Strategiei Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă 2021-2027
Proiectul poate fi consultat la adresa:  https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/05/HG-16.pdf
3.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Programului național integrat pentru protecția victimelor violenței domestice și a metodologiei-cadru privind organizarea și funcționarea rețelei naționale integrate de locuințe protejate destinate victimelor violenței domestice
Proiectul poate fi consultat la adresa:  https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/05/HG-17.pdf
4.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate
Proiectul poate fi consultat la adresa:  https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/05/HG-18.pdf
5.    PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea art. 13 din Statutul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006
Proiectul poate fi consultat la adresa:  https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/05/HG-19.pdf
6.    PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Strategiei naționale pentru prevenirea şi combaterea antisemitismului, xenofobiei, radicalizării şi discursului instigator la ură, aferentă perioadei 2021- 2023 şi a Planului de acţiune al Strategiei naționale pentru prevenirea şi combaterea antisemitismului, xenofobiei, radicalizării şi discursului instigator la ură, aferentă perioadei 2021- 2023
Proiectul poate fi consultat la adresa:  https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/05/HG-21.pdf
7.    PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea art.13 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 24/2016 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de neutralizare a subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.551/2018
Proiectul poate fi consultat la adresa:  https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/05/HG-22.pdf
8.    PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea condițiilor în care polițiștii de penitenciare pot beneficia de concedii de odihnă, concedii de studii, învoiri plătite, concedii fără plată și bilete de odihnă
Proiectul poate fi consultat la adresa:  https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/05/HG-23.pdf
9.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor bunuri aflate în administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii şi în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate „CFR“- S.A.- Sucursalele Regionale CF Craiova şi Brașov, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, după caz
Proiectul poate fi consultat la adresa:  https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/05/HG-24.pdf
10.    PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 354/2020 privind declanșarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național "Autostrada de centură București, sector Centura Sud km 52+ 770- km 100+ 900", pe raza localităților Glina, Cernica, Popești-Leordeni, Berceni, Vidra, Clinceni și Ciorogârla din județul Ilfov
Proiectul poate fi consultat la adresa:  https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/05/HG-25.pdf
11.    PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli aferent activității de privatizare al Ministerului Energiei pe anul 2021
Proiectul poate fi consultat la adresa:  https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/05/NFHG.pdf
12.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea amplasamentului și declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere situat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional „Perdele forestiere de protecție a Autostrăzii A2, județul Călărași, pozițiile kilometrice: 70+900 – 72+700; 72+750 – 73+280; 73+350 – 78+700; 78+800 – 85+600, de pe raza localităților Dor Mărunt, Vlad Țepeș și Dragoș Vodă, județul Călărași”
Proiectul poate fi consultat la adresa:  https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/05/HG-27.pdf
13.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea amplasamentului și declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere situat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional „Perdele forestiere de protecție a Autostrăzii A1, Județul Giurgiu, pozițiile km: 48+000 – 49+000”, de pe raza localității Vânătorii Mici, Județul Giurgiu
Proiectul poate fi consultat la adresa:  https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/05/HG-28.pdf
14.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea descrierii tehnice și a valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Muncii și Protecției Sociale, prin Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, transmiterea acestuia din administrarea Ministerului Muncii și Protecției Sociale, prin Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, în administrarea Ministerului Apărării Naționale, modificarea valorii de inventar a imobilului 793 aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Apărării Naționale și a anexelor nr. 4 și nr. 13 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Proiectul poate fi consultat la adresa:  https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/05/HG-29.pdf
15.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri aflate în administrarea Centrului de Cultură “George Apostu” din Bacău, instituţie publică din subordinea Ministerului Culturii
Proiectul poate fi consultat la adresa:  https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/05/HGANEXA-1.pdf
16.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii
Proiectul poate fi consultat la adresa:  https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/05/HG-30.pdf
17.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea datei alegerilor locale parţiale pentru primari în unele circumscripții electorale
Proiectul poate fi consultat la adresa:  https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/05/HGANEXA-3.pdf
18.    PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea calendarului acțiunilor din cuprinsul perioadei electorale a alegerilor locale parțiale din data de 20 iunie 2021
Proiectul poate fi consultat la adresa:  https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/05/HG-31.pdf

II.    MEMORANDUMURI

1.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea semnării de către România, prin MAI, în calitate de "naţiune sponsor" la Centrul de Excelență pentru Managementul Crizelor și Răspuns la Dezastre (CMDR COE), Sofia, Republica Bulgaria, a Notelor de Aderare la Memorandumul de Înţelegere între Ministerul Apărării al Republicii Bulgaria, Ministerul Apărării Naționale al Republicii Elene, Ministerul Apărării Naționale al Republicii Polonia referitor la organizarea, administrarea şi funcţionarea Centrului de Excelenţă pentru Managementul Crizelor și Răspuns la Dezastre şi la Memorandumul de Înţelegere între Ministerul Apărării al Republicii Bulgaria, Ministerul Apărării Naționale al Republicii Elene, Ministerul Apărării Naționale al Republicii Polonia şi Comandamentul Suprem Aliat pentru Transformare referitor la relaţia funcţională
Proiectul poate fi consultat la adresa:  https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/05/MEMO-4.pdf
2.    MEMORANDUM cu tema: redresarea Inspectoratului General pentru Situații de Urgență și a structurilor subordonate
Proiectul poate fi consultat la adresa:  https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/05/MEMO-7.pdf

III.    NOTE

1.    NOTĂ DE INFORMARE cu tema: Planul anual de cooperare internațională pentru dezvoltare și asistență umanitară aferent anului 2021
Proiectul poate fi consultat la adresa:  https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/05/NOTA-1.pdf

IV.    PROIECTE DE PUNCTE DE VEDERE

1.    PROIECTE DE PUNCTE DE VEDERE cu privire la 6 iniţiative legislative
Proiectul poate fi consultat la adresa:  https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/05/PUNCTE-DE-VEDERE-1.pdf
2.    PROIECTE DE PUNCTE DE VEDERE cu privire la 10 de inițiative legislative inițiate de deputați sau senatori, aflate în procedură parlamentară, potrivit opiniilor exprimate de ministerele/instituțiile consultate
Proiectul poate fi consultat la adresa:  https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/05/NOTA-2.pdf


Abonează-te pe

Partenerii nostri
kanald.ro
Nicolas își pierde răbdarea! Vrea din ce în ce mai tare să formeze un cuplu cu Kinga,... Nicolas își pierde răbdarea! Vrea din ce în ce mai tare să formeze un cuplu cu Kinga, care este nehotărâtă: „Simt că tu nu vrei să-ți faci o relație aici”
kfetele.ro
A murit Peter Imre! „Drum lin, fratele meu mai mare!” A murit Peter Imre! „Drum lin, fratele meu mai mare!”
spotmedia.ro
În câteva luni, Veneția nu se va mai putea vizita decât contra cost În câteva luni, Veneția nu se va mai putea vizita decât contra cost
spotmedia.ro
Povestea impresionantă a lui Technoblade, cel mai bun jucător de Minecraft care a murit... Povestea impresionantă a lui Technoblade, cel mai bun jucător de Minecraft care a murit la 23 de ani
b1.ro
Horoscop Alina Bădic pentru săptămâna 3 – 9 iulie 2022. Gemenii au o perioadă... Horoscop Alina Bădic pentru săptămâna 3 – 9 iulie 2022. Gemenii au o perioadă favorabilă pentru investiții și achiziții
ziareonline.ro
Avocado, darul lui Dumnezeu pentru femei Avocado, darul lui Dumnezeu pentru femei
infoactual.ro
Europarlamentarul liberal Rareş Bogdan renunță la scandalul din coaliție, stabilitatea... Europarlamentarul liberal Rareş Bogdan renunță la scandalul din coaliție, stabilitatea este mai importantă acum
evz.ro
Românii au bani și nu știu de ei. Țara noastră este în vârful unui top întocmit de... Românii au bani și nu știu de ei. Țara noastră este în vârful unui top întocmit de Banca Mondială
doctorulzilei.net
Alzheimer: 10 semne timpurii care prevestesc temuta maladie Alzheimer: 10 semne timpurii care prevestesc temuta maladie
romaniatv.ro
Cătălin Botezatu a ajuns de urgență la spital. Diagnosticul crunt pus de medici Cătălin Botezatu a ajuns de urgență la spital. Diagnosticul crunt pus de medici
Clipul zilei pe stirilekanald.ro:
Te-ar putea interesa si