Declarația unică 2021. Cum arata și cum se completeaza formularul ANAF

Declarația unică 2021. Formularul declarației unice pentru persoanele fizice, lucrători independenți și alți profesioniști urmează să se modifice, potrivit unui proiect de ordin pus în dezbatere de Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) în ultima zi a lui 2020.

Author: Razvan Ilie luni 11 ianuarie 2021 , 20:51

declaratie unica 2021
Declarația unică 2021 se completează şi se depune şi de către persoanele fizice care nu realizează venituri şi care optează pentru plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate.
DISTRIBUIE
acest articol
DIMENSIUNE
TEXT ARTICOL
Aa - Aa+

In articol:

Declarația unică 2021. Formularul ANAF se schimbă. Acest model al declarației unice 2021 urmează să fie folosit pentru declararea impozitului pe veniturile din acest an.  

Declarația unică 2021  se completează şi se depune de către persoanele fizice care în anul de impunere au realizat, individual sau într-o formă de asociere, venituri/pierderi din România sau/şi din străinătate şi care datorează impozit pe venit şi contribuţii sociale obligatorii, potrivit prevederilor Codului fiscal.

Cine trebuie să depună Declarația unică în 2021 

Declarația unică 2021  se completează şi se depune şi de către persoanele fizice care nu realizează venituri şi care optează pentru plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate.

Declarația unică 2021  se depune și de către următoarele categorii de contribuabili, potrivit proiectului de ordin ANAF din 31 decembrie 2020:

- profesioniști, astfel cum sunt reglementați de art. 3 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, care au beneficiat de:
-indemnizația prevăzută la art.XV din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2;
-indemnizația prevăzută la art.3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă.
- avocați și persoanele fizice care obțin venituri exclusiv din drepturile de autor și drepturile conexe care au beneficiat de indemnizația prevăzută la art.XV din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2.

Citeste si: Declarație de inactivitate. Cum arată aceasta și cum se depune legal

Declarația unică 2021. Un nou termen de depunere: 25 mai

Potrivit schimbării operate de ANAF, din acest an există un nou termen anual de depunere a declarației unice, respectiv 25 mai.

Declaraţia unică 2021 se depune:
- până la data de 25 mai inclusiv a anului următor celui de realizare a veniturilor în vederea declarării venitului realizat şi stabilirii/definitivării impozitului anual pe venit şi a contribuţiilor sociale;

- până la data de 25 mai inclusiv a fiecărui an, pentru stabilirea şi declararea impozitului pe venitul estimat/norma de venit a se realiza în fiecare an fiscal, precum şi pentru declararea şi stabilirea contribuţiilor sociale datorate;

- până la data de 25 mai inclusiv a anului următor celui de realizare a veniturilor, sub sancţiunea decăderii, în cazul exercitării opţiunii privind destinaţia unei sume reprezentând până la 3,5% din impozitul datorat pe venitul net anual impozabil/câştigul net anual impozabil stabilit potrivit art. 123 alin. (3) din Codul fiscal, pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii şi a unităţilor de cult, precum şi pentru acordarea de burse private.

Declaraţia unică 2021 se depune în termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului/încheierii contractului între părţi, în cazul contribuabililor care încep o activitate în cursul anului fiscal sau al celor care obţin venituri din cedarea folosinţei bunurilor din patrimoniul personal, altele decât veniturile din arendare pentru care impunerea este finală şi care nu au avut, până la acea dată, obligaţia depunerii declaraţiei unice 2021.

Cum se depune declarația unică 2021

1. Declaraţia se depune, împreună cu anexele completate, dacă este cazul, astfel:
a) în format hârtie, direct la registratura organului fiscal sau prin poştă, cu confirmare
de primire.
Declaraţia se pune gratuit la dispoziţia contribuabilului.
Data depunerii declaraţiei în format hârtie este data înregistrării acesteia la organul
fiscal sau data depunerii la poştă, după caz.

b) prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, în conformitate cu prevederile
legale în vigoare, respectiv:
- prin intermediul serviciului "Spaţiul privat virtual" (SPV);
- pe site-ul e-guvernare.ro, cu semnătură electronică calificată.
Programul de asistenţă este pus la dispoziţia contribuabililor gratuit de unităţile fiscale
subordonate sau poate fi descărcat de pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, la adresa www.anaf.ro.

Formularul "Anexa nr.......... la formularul 212 Declaraţie unică privind impozitul
pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice" se depune numai împreună cu declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice.

Veniturile necuprinse în declaraţia iniţială se declară prin depunerea unei declaraţii
rectificative.

Declarația unică 2021. Cum se completează formularul ANAF

Declaraţia se completează pe surse şi categorii de venit, de către contribuabil sau de
către împuternicitul/curatorul fiscal al acestuia, desemnat potrivit dispoziţiilor Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,
înscriind corect, complet şi cu bună-credinţă informaţiile prevăzute de formular, corespunzătoare situaţiei fiscale a contribuabilului.

Persoanele care au realizat venituri din mai multe surse sau categorii de venit pentru
care există obligaţia depunerii declaraţiei unice vor completa câte o secţiune pentru fiecare categorie şi sursă de venit, atât pentru veniturile realizate, cât şi pentru veniturile estimate (respectiv secţiunile referitoare la datele privind impozitul pe veniturile realizate, pe surse şi categorii de venit din România sau din străinătate şi/sau datele privind impozitul pe veniturile estimate, pe surse şi categorii de venit), utilizând, dacă este cazul, şi "Anexa nr..... la formularul 212 Declaraţie unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice", care se ataşează la declaraţia unică.

Persoanele fizice care utilizează programul de asistenţă pentru completarea şi editarea
declaraţiei unice nu completează "Anexa nr..... la formularul 212 Declaraţie unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice".

Toate instrucțiunile despre Completarea Declarației unice 2021 pot fi văzute aici.

Modelul Declarației unice 2021 poate fi văzut aici (în proiect din 31 decembrie 2020)

Ce se modifică la declarația unică 2021

- introducerea a două secțiuni distincte pentru stabilirea și declararea obligațiilor fiscale datorate de către contribuabili, pentru indemnizațiile de la stat prevăzute de OUG nr. 30/2020, precum și de OUG nr. 132/2020. Pentru ajutoarele date profesioniștilor și altor persoane, stabilite de OUG 30/2020 și 132/2020, autoritățile au adus, pe 31 decembrie 2020, mai multe clarificări printr-o ordonanță de urgență (226/2020);

- introducerea rândurilor necesare pentru aplicarea dispozițiilor Legii nr.153/2020 referitoare la deductibilitatea costului de achiziție al caselor de marcat electronice din impozitul anual pe venit. Unele dintre prevederile Legii 153/2020 se aplică din 1 august 2020, în timp ce altele pentru perioada 2018 – 26 iulie 2020. Astfel, comercianții își pot recupera indirect banii dați pe case de marcat din 2018 și până spre mijlocul verii trecute;
eliminarea rubricilor referitoare la veniturile din închiriere în scop turistic din capitolul II “Date privind impozitul pe veniturile estimate/norma de venit a se realiza în România şi contribuţiile sociale datorate pentru anul ………..”;

- actualizarea secțiunii “Sumarul obligaţiilor privind impozitul pe venitul realizat şi contribuţiile sociale datorate, stabilite prin declarația curentă”.


Abonează-te pe


Clipul zilei pe stirilekanald.ro:
Te-ar putea interesa si