Ce trebuie să știe cei care aplică pentru indemnizația de creștere a copilului

Sunt mai multe lucruri pe care trebuie să le știe cei care aplică pentru indemnizația de creștere a copilului. În special în perioada de pandemie este bine să fii informat pentru că în majoritatea orașelor din țară documentelor se depun online, iar informațiile necesare sunt obținute tot pe cale electronică, nu la ghișeu.

miercuri 16 decembrie 2020 , 15:20

indemnizația de creștere a copilului 
Cine beneficiază de indemnizația de creștere a copilului  - vezi în articol
DISTRIBUIE
acest articol
DIMENSIUNE
TEXT ARTICOL
Aa - Aa+

In articol:

Ce

trebuie să știe cei care aplică pentru indemnizația de creștere a copilului. Prin Legea nr. 66/2016 indemnizația lunară pentru creșterea și îngrijirea copilului, se stabileste în cuantum de 85% din media veniturilor nete realizate în ultimele 12 luni din ultimii 2 ani anteriori datei nasterii copilului și nu poate fi mai mică de 85% din cuantumul salariului minim brut pe țară garantat în plată.

În cazul copilului cu handicap drepturile reprezentând concediu, indemnizaţie lunară se acordă până la împlinirea vârstei de 3 ani iar stimulentul de inserţie se acordă până la împlinirea vârstei de 4 ani a copilului, oricând pe toată perioada.

Citeste si: Care sunt, de fapt, condițiile pentru acordarea șomajului

Indemnizația de creștere a copilului

Cine beneficiază de indemnizația de creștere a copilului 

De indemnizaţie/stimulent beneficiază opţional, oricare dintre părinţii fireşti ai copilului.

De asemenea beneficiază de indemnizaţie şi persoana care: a adoptat copilul, care are copilul în plasament sau plasament în regim de urgenţă, sau care a fost numit tutore (în situaţia acestora din urmă se

are în vedere îndeplinirea condiţiilor timp de 12 luni anterior adopţiei, plasamentului, tutelei dupa caz).

Acte necesare pentru indemnizația de creșterea copilului

 • actul de identitate   al solicitantului- (copie şi original);
 • actul de identitate al celuilalt părinte- (copie şi original);
 • certificatul de naştere  al copilului pentru care se solicită dreptul (copie şi original), hotărârea judecătorească de încredinţare în vederea  adopţiei  sau de încredinţare a adopţiei, hotărârea judecatorească sau hotărârea comisiei pentru
  protecţia copilului pentru măsura  plasamentului  în regim de urgenţă (copie şi original);
 • certificat de căsătorie  (copie şi original);
 • adeverinţă eliberată de angajator   din care să rezulte că persoana îndreptăţită:
 • a realizat venituri salariale supuse impozitului pe venit, potrivit Codului Fiscal, timp de 12 luni consecutiv, în ultimele 24 luni anterior datei naşterii copilului,
 • nivelul lunar al acestora (se va trece separat si valoarea bonurilor de masă)
 • prima şi ultima zi de concediu de
  maternitate,
 • data împlinirii celor 42 de zile reprezentând concediul de lăuzie,
 • prima zi de concediu de creşterea copilului;

Citeste si: VIDEO- Biscuiți periculoși retrași de la raft. Ei conțin susan toxic

Documente și formulare necesare pentru indemnizația de creștere a copilului 

Cei care solicită acordarea indemnizației pentru creșterea copilului trebuie să depună următoarele formulare (care se pot descărca de regulă online de pe site-urile direcțiilor sociale de unde aparți solicitanții):

Cerere pentru acordarea

indemnizaţiei de creştere a copilului; 
Adeverinţă eliberată de angajator (de venit);
Declarație solicitant;
Declarație celălalt părinte;
Declarație consimțământ;
Declarație pe propria răspundere;
Notă de informare GDPR;
Declarație pe propria răspundere (se va completa numai pentru dosarele depuse online)

Detalii și precizări despre indemnizaţia pentru creşterea copilului  

Beneficiază de indemnizaţie pentru creşterea copilului până la vârsta de 2 ani respectiv 3 ani pentru copilul cu handicap:

 • persoanele care în ultimele 24 de luni anterior datei naşterii copilului, au realizat timp de  12 luni consecutiv  venituri profesionale( venituri din salarii, din activităţi independente şi din activităţi agricole) supuse impozitului pe venit potrivit Codului Fiscal şi care beneficiază de concediu pentru creşterea copilului;

Cele 12 luni pot fi constituite şi din perioade  asimilate  în care persoana îndreptăţită:

 • şi-a însoţit soţul în misiune permanentă în străinătate;
 • a beneficiat de indemnizaţie de şomaj;
 • a beneficiat de concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate;
 • a realizat perioade asimilate stagiului de cotizare în sistemul public de pensii;
 • a beneficiat de indemnizaţia pentru creşterea copilului până la 2/3 ani;
 • a beneficiat de pensie de invaliditate;
 • a beneficiat de concediu fără plată pentru a participa la cursuri de formare/perfecţionare profesională din iniţiative/cu acordul angajatorului;
 • a urmat sau urmează cursurile de zi ale învăţământului universitar postuniversitar sau liceal organizat potrivit legii;
 • se află în perioada de 60 zile de la absolvirea cursurilor de zi a învăţământului universitar cu examen de diplomă/licenţă.

Pentru luna în care s-a născut copilul se ia în calcul venitul cuvenit în luna respectivă.

În situaţia în care cele 12 luni anterioare datei naşterii copilului se constituie numai din perioade asimilate, fără venituri aferente acestora, cuantumul indemnizaţiei pentru creşterea copilului este  de 85% din cuantumul salariului minim brut pe țară garantat în plată.

În situaţia persoanelor îndreptăţite care realizează venituri din activităţi independente, venituri din activităţi agricole,silvicultură şi piscicultură şi care nu lucrează în baza unui contract individual de muncă, concediul reprezintă întreruperea/suspendarea activităţii pe perioada de până la împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap, în situaţia solicitării drepturilor prevăzute la art. 2 alin. (1), art. 11, respectiv art. 31 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă.

În situaţia persoanelor care realizează concomitent venituri supuse impozitului din mai multe surse, concediul şi indemnizaţia pentru creşterea copilului se acordă pe baza documentelor doveditoare privind suspendarea a cel puţin uneia dintre activităţi, cu respectarea prevederilor art. 16 alin. (3) lit. c) din ordonanţa de urgenţă.

Pentru fiecare copil născut dintr-o sarcină gemelară, de tripleți sau multipleți, începând cu al doilea provenit dintr-o astfel de sarcină, conform Legii nr. 66/2016, nivelul indemnizației lunare pentru crestere și îngrijire copil, se majorează cu 85% din cuantumul salariului minim brut pe țară garantat în plată.

Suprapunerea cu concediul de maternitate

In situaţia în care unul dintre părinţi se află în concediul de maternitate prevăzut de O.U.G nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi completări  prin Legea nr.399/2006, concediul pentru creşterea copilului şi indemnizaţia lunară, se pot acorda doar după terminarea concediului de maternitate şi nu mai devreme de a 43-a zi de la data naşterii copilului.

Părintele care a beneficiat de concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului sau, după caz de stimulentul de inserţie poate opta pentru încetarea drepturilor menţionate acordate pentru primul copil, astfel încât celălalt părinte să aibă posibilitatea de a solicita drepturile pentru cel de-al doilea copil, în măsura în care îndeplineşte condiţiile prevăzute de O.U.G 111/2010 cu modificările și completările ulterioare.

Acordarea pe baza netransferabilă de cel puţin o lună, a dreptului la concediul pentru creşterea copilului se aplică parinţilor după cum urmează:

 • cel puţin o lună din perioada totală a concediului de creştere a copilului este alocată uneia dintre persoanele care nu a solicitat acest drept;
 • în situaţia în care persoana prevăzută la lit. a) nu solicită dreptul la concediul care îi revine, celălalt părinte nu poate beneficia de dreptul la concediu în locul acesteia.
 • Solicitarea concediului şi a indemnizaţiei pentru creşterea copilului care îi revine celuilalt părinte se face pe bază de cerere şi documente doveditoare, în condiţiile prezentelor norme metodologice, cu cel puţin 30 de zile înainte de intrarea efectivă în acest concediu.

Dacă acest drept nu se solicită, concediul şi indemnizaţia pentru creşterea copilului se reduc cu o lună.
Indemnizaţia se acordă dacă solicitantul îndeplineşte cumulativ și următoarele condiţii:

 • este cetăţean român sau, după caz, străin ori apatrid;
 • are, conform legii, domiciliul/reşedinţa pe teritoriul României;
 • locuieşte împreună cu copilul/copiii.

Termenele de acordare a banilor

Conform  prevederilor OUG nr. 111/2010 cu modificarile şi completările ulterioare şi a OUG nr. 148/2005 republicată, drepturile reprezentând indemnizaţie se cuvin şi se plătesc:

 • Începînd cu ziua următoare celei în care încetează conform legii concediul şi indemnizaţia de maternitate (minim 42 zile calendaristice de la data naşterii copilului, dacă cererea este depusă în termen de 60 de zile lucrătoare de la acea dată.
 • Începând cu data naşterii copilului, în cazul persoanelor care nu îndeplinesc condiţiile legale pentru acordarea concediului şi indemnizaţiei aferente, dacă cererea este depusă în termen de 60 zile lucrătoare de la acea dată.
 • Începând cu data adopţiei, a instituirii tutelei, plasamentului sau plasamentului în regim de urgenţă, dacă cererea este depusă în termen de 60 zile lucrătoare de la acea dată.

Ce acte mai poți anexa la dosar

Dacă pe perioada celor 12 luni anterior nașterii copilului solicitantul a beneficiat de bonuri de masă, precum și de alte bonusuri oferite de către angajator, etc.( ptr. care nu se plătesc asigurări sociale), va anexa la dosar și o adeverință privind cuantumul acestora.
sau- dovadă privind veniturile realizate în anul fiscal anterior celui în care s-a născut copilul şi/sau dovadă privind venitul calculat în vederea plăţii anticipate a impozitului precum şi copia deciziei de impunere eliberate de autorităţile competente;
sau- dovadă eliberată de autorităţile competente, în cazul persoanelor care realizează venituri neimpozabile;
sau- dovadă eliberată de autorităţile competente, în cazul asociaţilor unici;
dovadă eliberată de autorităţile competente sau angajatori din care să rezulte data de la care solicitantul se află în concediu pentru creşterea copilului; în cazul persoanelor salariate- decizie de suspendare a activităţii (original sau copie conform cu originalul);
sau- adeverinţă studii/diplomă de absolvire, în cazul persoanele care au urmat sau urmează o formă de învăţământ universitar, postuniversitar sau liceal.


Abonează-te pe

Partenerii nostri
kanald.ro
Curs valutar BNR marți, 3 august 2021. Euro și dolarul cresc! Cotațiile oficiale pentru... Curs valutar BNR marți, 3 august 2021. Euro și dolarul cresc! Cotațiile oficiale pentru toate valutele
spotmedia.ro
În noiembrie 2020, perioada campaniei electorale, s-au raportat cu 20% mai puține... În noiembrie 2020, perioada campaniei electorale, s-au raportat cu 20% mai puține decese de Covid, cea mai mare eroare din pandemie
spotmedia.ro
Un nou eșec al comunismului – vaccinul împotriva Covid 19. De ce Rusia și China au... Un nou eșec al comunismului – vaccinul împotriva Covid 19. De ce Rusia și China au ratat realizarea unor seruri eficiente
b1.ro
Povestea reală a unui român întors din Grecia. Ce i s-a întâmplat la vamă este de... Povestea reală a unui român întors din Grecia. Ce i s-a întâmplat la vamă este de necrezut. Ce Covid-19, ce pandemie…? Aceasta este realitatea din teren
infoactual.ro
Căsătoria dintre soții Gates s-a încheiat. Melinda va rămâne o femeie bogată? Căsătoria dintre soții Gates s-a încheiat. Melinda va rămâne o femeie bogată?
infoactual.ro
Profeție Baba Vanga. Anul în care Europa va fi pustiită! Dezastrul se apropie cu pași... Profeție Baba Vanga. Anul în care Europa va fi pustiită! Dezastrul se apropie cu pași repezi
Clipul zilei pe stirilekanald.ro:
Te-ar putea interesa si