Acte necesare pentru examenul de titularizare 2021

Cei care vor să candideze la concursul national de Titularizare 2021 trebuie sa depuna un dosar la inspectoratul scolar.

Author: Alina Raducu vineri 22 ianuarie 2021 , 09:54

Acte necesare pentru examenul de titularizare 2021
Acte necesare pentru examenul de titularizare 2021
DISTRIBUIE
acest articol
DIMENSIUNE
TEXT ARTICOL
Aa - Aa+

In articol:

Cererea de inscriere elaborata de Ministerul Educatiei, aflata acum in stadiu de lucru, apar 16 documente/acte/certificate pe care dosarul trebuie sa le contina, potrivit Edupedu.

Proba scrisa a concursului national de angajare in invatamant, Titularizare 2021 este programata pe 21 iulie 2021, va avea loc la o saptamana diistantă dupa examenul de Definitivat 2021, care este în data de 14 iulie.

Acte necesare pentru examenul de titularizare 2021

Depunerea dosarelor de inscriere a candidatilor la concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate, inclusiv pentru absolventii promotiei 2021, la inspectoratele scolare/centrele de inscriere are loc in perioada: 11-17 mai 2021, potrivit calendarului.

Candidatul la Titularizare 2021 trebuie să anexeaz la cererea de inscriere in urmatoarea ordine actele in original, respectiv in copie, certificate pentru conformitate cu originalul de catre directorul unitatii la care functioneaza in anul scolar 2020-2021 sau scanate color, dupa

actele originale:

- Fisa de inscriere la concurs, asumata prin semnatura;
- Copie de pe fila din buletinul de identitate sau cartea de identitate cu numele, prenumele si domiciliul;
- Copii de pe certificatele de nastere si casatorie (pentru solicitantii care si-au schimbat numele) sau de pe alte acte doveditoare privind schimbarea numelui (daca este cazul);
- Copii de pe actele de studii, foile matricole si certificatele de calificare (ultimele pentru absolventii liceului pedagogic/invatamantului postliceal), certificatele/adeverintele de absolvire a modulului psihopedagogic (daca absolvirea acestuia nu reiese din foaia matricola);

Absolventii promotiei 2021 trebuie să prezinte copia adeverintei de la institutia de invatamant superior/postliceal/mediu din care sa rezulte ca au sustinut examenul de licenta/absolvire/bacalaureat, media de absolvire a facultatii/scolii postliceale/liceului pedagogic, specializarea dobandita, media anilor de studii si faptul ca pe parcursul efectuarii studiilor s-a frecventat si promovat modulul psihopedagogic;

- Copii de pe certificatele de obtinere a gradelor didactice;
- Copie de pe actul de titularizare/repartizare pe perioada viabilitatii postului in invatamantul preuniversitar (daca este cazul);
- Copie a acordului MEC, deciziei inspectoratului scolar sau a intreprinderii de intrerupere a activitatii (daca este cazul);
- Adeverinta din care sa rezulte vechimea efectiva in invatamant (daca este cazul);
- Copia filei corespunzatoare din registrul general de evidenta a salariatilor sau copie de pe carnetul de munca daca a mai fost angajat (a) anterior anului 2012 si ulterior nu a mai avut calitatea de angajat (a) (daca este cazul);
- Copii ale avizelor si a atestatelor necesare ocuparii postului didactic/catedrei, inclusiv avizul unitatii de invatamant particular (daca este cazul);
- Avizul/adeverinta medical (a) din care sa rezulte ca sunt apt (a) pentru a preda in invatamant;
- Adeverinta eliberata de unitatea de invatamant la care sunt angajat (a) privind sanctiunile disciplinare din ultimii 2 ani scolari incheiati si de pe parcursul anului scolar in curs;
- Declaratie pe proprie raspundere ca nu desfasor activitati incompatibile cu demnitatea functiei didactice, ca nu am fost indepartat din invatamant pentru motive disciplinare sau printr-o hotarare judecatoreasca definitiva de condamnare penala pentru infractiuni contra persoanei savarsite cu intentie in imprejurari legate de exercitarea profesiei;
- Cazier judiciar, in original, din care reiese faptul ca nu am antecedente penale pentru infractiuni contra persoanei savarsite cu intentie in imprejurari legate de exercitarea profesiei;
- Certificatul/adeverinta de integritate comportamentala (Certificatul/adeverinta de integritate comportamentala se depune obligatoriu, in original, la unitatea de invatamant/unitatile de invatamant la care cadrul didactic/candidatul a fost repartizat pana la incheierea contractului individual de munca);
- Numai pentru titulari/angajati pe perioada viabilitatii postului adeverinta eliberata de unitatea de invatamant din care sa rezulte situatia postului (structura pe ore si discipline a catedrei, viabilitatea postului/catedrei, nivelul de invatamant si regimul de mediu) si copii ale deciziilor de detasare din perioada 01.09.2011- 31.08.2021 (daca este cazul).

Acte necesare pentru examenul de titularizare 2021
Acte necesare pentru examenul de titularizare 2021

Citeste si: Evaluarea Națională 2021: vezi modelele de subiecte la Limba și literatura română

Concursul national de Titularizare 2021

Pentru candidatii care au depus dosare de inscriere la concursul national in ultimii 3 ani, lista documentelor necesare este mai scurta- acestia depun/transmit pentru inscrierea la concursul national, sesiunea 2020, la centrul de inscriere, cererea-tip insotita obligatoriu de:

- Fisa de inscriere la concurs, asumata prin semnatura;
- Copie de pe fila din buletinul de identitate sau cartea de identitate cu numele, prenumele si domiciliul;
- Copii de pe certificatele de nastere si casatorie (pentru solicitantii care si-au schimbat numele) sau de pe alte acte doveditoare privind schimbarea numelui (daca este cazul);
- Copii ale avizelor necesare ocuparii postului didactic/catedrei (daca este cazul);
- Avizul/adeverinta medical (a) din care sa rezulte ca sunt apt (a) pentru a preda in invatamant;
- Adeverinta/adeverinte eliberata/eliberate de unitatea/unitatile de invatamant la care sunt angajat (a) privind sanctiunile disciplinare din ultimii 2 ani scolari incheiati si de pe parcursul anului scolar in curs;
- Declaratie pe proprie raspundere ca nu desfasor activitati incompatibile cu demnitatea functiei didactice, ca nu am fost indepartat din invatamant pentru motive disciplinare sau printr-o hotarare judecatoreasca definitiva de condamnare penala pentru infractiuni contra persoanei savarsite cu intentie in imprejurari legate de exercitarea profesiei;
- Cazier judiciar, in original, din care reiese faptul ca nu am antecedente penale pentru infractiuni contra persoanei savarsite cu intentie in imprejurari legate de exercitarea profesiei;
- Certificatul/adeverinta de integritate comportamentala (Certificatul/adeverinta de integritate comportamentala se depune obligatoriu, in original, la unitatea de invatamant/unitatile de invatamant la care cadrul didactic/candidatul a fost repartizat pana la incheierea contractului individual de munca);
- Numai pentru titulari/angajati pe perioada viabilitatii postului adeverinta eliberata de unitatea de invatamant din care sa rezulte situatia postului (structura pe ore si discipline a catedrei, viabilitatea postului/catedrei, nivelul de invatamant si regimul de mediu) si copii ale deciziilor de detasare din perioada 01.09.2018- 31.08.2021.

In situatia in care au aparut modificari fata de documentele depuse la dosar in anii anteriori, candidatii care au depus dosare de inscriere la concursul national in ultimii 3 ani, mai depun/transmit pentru inscrierea la concursul national, sesiunea 2021, la centrul de inscriere, anexat la cererea-tip, documente in completarea dosarelor depuse in anii anteriori:

- Copii de pe actele de studii, foile matricole si certificatele de calificare (ultimele pentru absolventii liceului pedagogic/invatamantului postliceal), certificatele/adeverintele de absolvire a modulului psihopedagogic (daca absolvirea acestuia nu reiese din foaia matricola);
- Copie de pe ultimul document de titularizare/repartizare pe perioada viabilitatii postului in invatamantul preuniversitar;
- Copii de pe ultimul certificat de obtinere a unui grad didactic;
- Copii ale atestatelor necesare ocuparii postului didactic/catedrei (daca este cazul).

Citeste si: Evaluarea Națională 2021: vezi modelele de subiecte la proba de Matematică


Abonează-te pe


Clipul zilei pe stirilekanald.ro:
Te-ar putea interesa si