Ce acte sunt necesare pentru oficializarea căsătoriei la primărie

Ce acte sunt necesare pentru oficializarea căsătoriei la primărie. Dosarul de căsătorie se depune la primăria locului de domiciliu ori de reședință al unuia dintre viitorii soți, cu 11 – 14 zile înainte de data dorită a se oficia căsătoria.

Author: Razvan Ilie marți 19 ianuarie 2021 , 22:09

Acte necesare căsătorie în 2021
Acte necesare pentru căsătorie în 2021
DISTRIBUIE
acest articol
DIMENSIUNE
TEXT ARTICOL
Aa - Aa+

In articol:

Ce acte sunt necesare pentru oficializarea căsătoriei la primărie. Programarea datei și orei oficierii căsătoriei se stabilește la data depunerii dosarului, împreună cu ofițerul de stare civilă, în funcție de programator. 

Acte necesare pentru căsătorie la primărie. Declaraţia de căsătorie se face personal, de către viitorii soţi, în scris, la primăria locului de domiciliu sau de reşedinţă al unuia dintre viitorii soţi. Căsătoria se va încheia după 10 zile calendaristice, respectiv între a 11-a și a 14-a zi de la data depunerii actelor în care se cuprind atât ziua când a fost făcută declaraţia, cât şi ziua în care se oficiază căsătoria.

Citeste si: Declarația unică 2021. Cum arata și cum se completeaza formularul ANAF

Acte necesare pentru căsătorie în 2021

Odată cu declaraţia de căsătorie, viitorii soţi prezintă următoarele acte:
- Documentul cu care se face dovada identităţii, în original şi în copie xerox
- Certificatul de naştere, în original şi în copie xerox
- Certificatul medical privind starea sănătăţii, valabil 14 zile calendaristice de la data emiterii, care trebuie să conţină menţiunea expresă că persoana se poate sau nu se poate căsători;
- Documente, în original şi în copii, traduse şi legalizate ori certificate de ofiţerul de stare civilă din care să rezulte desfacerea căsătoriei anterioare, dacă este cazul;
În declaraţia de căsătorie, viitorii soţi vor arăta că nu există niciun impediment legal la căsătorie şi vor menţiona numele de familie pe care îl vor purta în timpul căsătoriei, conform dispoziţiilor art. 282 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, precum şi regimul matrimonial ales. În situaţia în care viitorii soţi stabilesc un alt regim matrimonial decât cel al comunităţii legale, vor prezenta o fotocopie a convenţiei matrimoniale, autentificată de către notarul public.

Acte necesare pentru căsătorie. Cum dovedești desfacerea căsătoriei anterioare

Dovada desfacerii căsătoriei anterioare se face cu următoarele documente:
- sentinţa de divorţ, în copie legalizată de instanţa care a pronunţat-o, rămasă definitivă;
- certificatul de divorţ emis de birouri notariale sau primării.

Dovada încetării căsătoriei anterioare se face și cu certificatul de deces al fostului soţ, la care se anexează şi certificatul de căsătorie.

Citeste si: Contract de comodat auto. Cum se face și de ce acte ai nevoie

Acte necesare pentru căsătorie în 2021

Căsătoria unor români cu domiciliul în străinătate

În cazul în care viitorii soţi sunt cetăţeni români cu domiciliu în străinătate, acestia se vor legitima cu paşaportul aflat în termenul de valabilitate, iar unul dintre viitorii soţi va prezenta şi cartea de identitate provizorie prin care să facă dovada formei de şedere pe raza primăriei unde se oficiază căsătoria.

Când viitorii soţi au locul naşterii în România, iar din confruntarea datelor înscrise în certificatul de naştere rezultă că au intervenit modificării în statutul civil (căsătorii, divorţuri, schimbări de nume etc.), se procedează mai întâi la înscrierea pe marginea actului de naştere a menţiunilor referitoare la modificările intervenite, după care se primeşte declaraţia de căsătorie.

Căsătoria cu un cetățean străin

În cazul căsătoriei unui cetăţean străin, alături de documentele enunţate anterior, este necesar să se prezinte următoarele acte:

- dovada eliberată de misiunea diplomatică sau oficiul consular de carieră ale ţărilor ai căror cetăţeni sunt, din care să rezulte că sunt îndeplinite condiţiile de fond, cerute de legea lor naţională, pentru încheierea căsătoriei;
- declaraţia autentificată de un notar public, din care să rezulte că soţul cetătean străin nu cunoaşte niciun motiv de natură legală care să împiedice încheierea căsătoriei;
- cetăţenii statelor, cu care România a încheiat tratate, convenţii sau acorduri de asistenţă juridică în materie de stare civilă, pot prezenta în locul dovezilor emise de reprezentanţele diplomatice, documente eliberate de autorităţile competente ale statului de cetăţenie, datate recent – maximum 3 luni de la emitere-, ori care au prevăzut, în conţinut, termenul de valabilitate;
- cetăţenii statelor care nu au misiune diplomatică ori oficiu consular acreditat în România şi care sunt în imposibilitatea de a obţine dovada, pot prezenta o declaraţie dată pe propria răspundere, autentificată de un notar public, din care să rezulte că viitorul soţ, cetăţean străin sau apatrid, nu este căsătorit şi îndeplineşte condiţiile de fond cerute de legea sa naţională pentru încheierea căsătoriei în România.
Dacă cetăţeanul străin nu este cunoscător al limbii române, precum și în cazul în care unul sau ambii soți au handicap auditiv sau surdocecitate, se va folosi interpret autorizat sau, după caz, interpret autorizat al limbajului mimico-gestual ori al limbajului specific persoanelor cu surdocecitate, atât la depunerea actelor cât şi în ziua oficierii căsătoriei.


Abonează-te pe


Clipul zilei pe stirilekanald.ro:
Te-ar putea interesa si